Adam Pigoń

ekonomista

Adam_Pigon_1b

Doktor ekonomii (Uniwersytet w Sankt Gallen), absolwent  ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (studia licencjackie i magisterskie). W swoim doktoracie badał konsumpcję gospodarstw domowych charakteryzujących się różnym poziomem wykształcenia oraz płynnych i niepłynnych aktywów finansowych. Dodatkowo porównywał wpływ szwajcarskiej, niemieckiej i polskiej reguły fiskalnej na deficyty i akumulację długu publicznego.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się głównie współtworzeniem modeli prognozujących popyt i podaż na rynku pracy w Polsce.

 

Prywatnie jest fanem biegów długodystansowych oraz polskiego pozytywizmu.

dane kontaktowe

adam.pigon@ibs.org.pl

zainteresowania

konsumpcja gospodarstw domowych, reguły fiskalne i polityka fiskalna, metody numeryczne, organizacja rynku (IO)

curriculum vitae

Adam Pigoń