Trendy segregacji zawodowej ze względu na płeć w kraju postkomunistycznym

6 listopada 2019
abstrakt:

Państwa komunistyczne promowały udział kobiet w rynku pracy i zachęcały kobiety do podejmowania zdominowanych przez mężczyzn zajęć, co powinno skutkować względnie niskim poziomem segregacji zawodowej ze względu na płeć. Wyniki analizy pokazują jednak, że po transformacji do gospodarki rynkowej poziom segregacji zawodowej nie wzrósł, lecz pozostał niezmieniony. Wykorzystuję kohortowe oraz regionalne zróżnicowanie w ekspozycji na komunistyczną propagandę, aby zbadać rolę promowania norm społecznych na kształtowanie się segregacji zawodowej ze względu na płeć. Wyniki sugerują, że promowanie równości płci na rynku pracy przez komunistyczne władze mogło być ograniczone do okresu wczesnego komunizmu

kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 09/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu Opus, finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/HS4/01201). Chciałbym podziękować Piotrowi Lewandowskiemu, Idze Magdzie oraz Nelsonowi Meskerowi za przydatne komentarze. W analizie wykorzystałem szablon programistyczny autorstwa von Gaudecker, (2014). To badanie wykorzystuje dane GUS; Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 1995-2017. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski z badania.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa oraz IZA, Bonn.

Skip to content