Konkurs na stypendium naukowe

29 sierpnia 2018
Ogłaszamy konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN dot. luki płacowej kobiet i mężczyzn. Na zgłoszenia czekamy do 24 września.

Poszukujemy stypendysty/stypendystki (doktoranta/doktorantki) zainteresowanego/zainteresowanej badaniem źródeł luk płacowych kobiet i mężczyzn. Celem projektu „Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości i luki płacowe według płci” jest zrozumienie dwóch potencjalnych źródeł nierówności płacowych: (1) (nie)elastyczności czasu pracy w miejscu pracy, (2) cech osobowości kobiet i mężczyzn, oraz konstrukcja nowego estymatora skorygowanej luki płacowej, który uwzględni wielopoziomowe źródła wariancji płac.

Zadania: praca z dużymi zbiorami danych (przygotowanie danych i ich analiza), opracowywanie przeglądów literatury, współpraca przy opracowywaniu artykułów badawczych, prezentacja wyników badań.

Wymagania: poszukujemy słuchacza/słuchaczki studiów doktoranckich (lub osób mających otwarty przewód doktorski) z doświadczeniem w pracy badawczej (idealnie w ekonomii pracy i/lub mikroekonometrii) i doskonałą znajomością języka angielskiego. Oczekujemy dyspozycyjności w wymiarze 30 godzin tygodniowo.

Warunki zatrudnienia: stypendium przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. Czas trwania stypendium: 28 miesięcy. Data rozpoczęcia: październik/ listopad 2018.

Forma składania ofert: CV z wyszczególnieniem publikacji, list motywacyjny oraz dokument poświadczający status uczestnika studiów doktoranckich prosimy kierować na adres rekrutacja@ibs.org.pl, wpisując w temacie „konkurs – stypendium naukowe”. Dodatkowych informacji udzielamy także pod tym adresem. Termin składania ofert: 24 września 2018 r., godz. 16:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2018 r.

*Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40B/8.”

**Projekt badawczy pt. „Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości i luki płacowe według płci” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs NCN OPUS) na podstawie umowy nr UMO-2017/27/B/HS4/0120. Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content