VI Konferencja Jobs & Development

27 stycznia 2023
Badacze z całego świata zaprezentowali szeroki zakres najnowszych badań z zakresu ekonomii pracy i rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono wyzwaniu tworzenia lepszych miejsc pracy w krajach rozwijających się.

Po dwóch wirtualnych edycjach w tym roku spotkanie odbyło się w Kapsztadzie

Naukowcy dzielili się wynikami badań i wnioskami podczas dwudniowego14-15 grudnia 2022 r. Development Policy Research Unit (DPRU) na Uniwersytecie w Kapsztadzie było gospodarzem konferencji zorganizowanej jak co roku przez Bank Światowy, IZA, Network on Jobs and Development, do którego należy IBS, oraz UNU-WIDER.

Na konferencji zaprezentowano ponad 60 referatów poświęconych rynkowi pracy i rozwojowi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Oriana Bandiera z London School of Economics oraz Ragui Assaad z Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota, wygłosili dwa wykłady inauguracyjne.

Oriana Bandiera podkreśliła znaczenie zmian strukturalnych i organizacyjnych dla transformacji od samozatrudnienia do pracy najemnej w krajach rozwijających się. Organizacje pozwalają ludziom o różnych talentach pracować razem dla wspólnego, indywidualnie nieosiągalnego celu. Dlatego napędzają wzrost gospodarczy poprzez tworzenie zróżnicowanych miejsc pracy. Jednakże praca najemna, zwłaszcza w sektorze publicznym, nie może być wykorzystywana jako narzędzie uspakajania niepokojów politycznych.

Ragui Assaad skupił się na rynkach pracy w Afryce Północnej. Pokazał, że taka wieloletnia praktyka doprowadziła do segmentacji rynków pracy i niewłaściwej alokacji kapitału ludzkiego. Konferencja zawierała również panel ekspercki dotyczący bezrobocia wśród osób młodych w Afryce.

Dwoje naukowców reprezentowało IBS.

Piotr Lewandowski przedstawił wyniki eksperymentalnego badania preferencji do pracy z domu wśród pracowników i pracodawców. Wykazał, że popyt na pracę w domu jest znacznie wyższy wśród pracowników niż wśród pracodawców. Tylko wśród mniejszości pracodawców, którzy postrzegają pracowników zdalnych jako równie produktywnych jak osoby pracujące w biurze, oszacowania wartości udogodnień związanych z pracą w domu pokrywa się z wycenami pracowników.

Zuzanna Kowalik przedstawiła wyniki badań dotyczące warunków i jakości pracy pracowników platform transportowych i gastronomicznych w Polsce, skupiając się na różnicach pomiędzy pracownikami migrującymi a rodzimymi. Wykazała, że jakość pracy migrantów jest wyraźnie niższa niż jakość pracy Polaków i niższa niż jakość pracy całej populacji migrantów. Migranci, którzy rozpoczęli pracę na platformie zaraz po przyjeździe do Polski, są szczególnie dotknięci złymi warunkami pracy.

Zaproszeni prelegenci i prelegentki przekazali wyraźne przesłanie, że tworzenie lepszych miejsc pracy dla większej liczby osób jest najpilniejszym wyzwaniem w krajach rozwijających się, ponieważ pozostaje kluczem do trwałego ograniczenia ubóstwa.

Zdjęcia autorstwa Klary Beckerling z Everyday Studios oraz Zuzanny Kowalik i Piotra Lewandowskiego z IBS.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content