VI Konferencja Jobs & Development

27 stycznia 2023
Badacze z całego świata zaprezentowali szeroki zakres najnowszych badań z zakresu ekonomii pracy i rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono wyzwaniu tworzenia lepszych miejsc pracy w krajach rozwijających się.

Po dwóch wirtualnych edycjach w tym roku spotkanie odbyło się w Kapsztadzie

Naukowcy dzielili się wynikami badań i wnioskami podczas dwudniowego14-15 grudnia 2022 r. Development Policy Research Unit (DPRU) na Uniwersytecie w Kapsztadzie było gospodarzem konferencji zorganizowanej jak co roku przez Bank Światowy, IZA, Network on Jobs and Development, do którego należy IBS, oraz UNU-WIDER.

Na konferencji zaprezentowano ponad 60 referatów poświęconych rynkowi pracy i rozwojowi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Oriana Bandiera z London School of Economics oraz Ragui Assaad z Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota, wygłosili dwa wykłady inauguracyjne.

Oriana Bandiera podkreśliła znaczenie zmian strukturalnych i organizacyjnych dla transformacji od samozatrudnienia do pracy najemnej w krajach rozwijających się. Organizacje pozwalają ludziom o różnych talentach pracować razem dla wspólnego, indywidualnie nieosiągalnego celu. Dlatego napędzają wzrost gospodarczy poprzez tworzenie zróżnicowanych miejsc pracy. Jednakże praca najemna, zwłaszcza w sektorze publicznym, nie może być wykorzystywana jako narzędzie uspakajania niepokojów politycznych.

Ragui Assaad skupił się na rynkach pracy w Afryce Północnej. Pokazał, że taka wieloletnia praktyka doprowadziła do segmentacji rynków pracy i niewłaściwej alokacji kapitału ludzkiego. Konferencja zawierała również panel ekspercki dotyczący bezrobocia wśród osób młodych w Afryce.

Dwoje naukowców reprezentowało IBS.

Piotr Lewandowski przedstawił wyniki eksperymentalnego badania preferencji do pracy z domu wśród pracowników i pracodawców. Wykazał, że popyt na pracę w domu jest znacznie wyższy wśród pracowników niż wśród pracodawców. Tylko wśród mniejszości pracodawców, którzy postrzegają pracowników zdalnych jako równie produktywnych jak osoby pracujące w biurze, oszacowania wartości udogodnień związanych z pracą w domu pokrywa się z wycenami pracowników.

Zuzanna Kowalik przedstawiła wyniki badań dotyczące warunków i jakości pracy pracowników platform transportowych i gastronomicznych w Polsce, skupiając się na różnicach pomiędzy pracownikami migrującymi a rodzimymi. Wykazała, że jakość pracy migrantów jest wyraźnie niższa niż jakość pracy Polaków i niższa niż jakość pracy całej populacji migrantów. Migranci, którzy rozpoczęli pracę na platformie zaraz po przyjeździe do Polski, są szczególnie dotknięci złymi warunkami pracy.

Zaproszeni prelegenci i prelegentki przekazali wyraźne przesłanie, że tworzenie lepszych miejsc pracy dla większej liczby osób jest najpilniejszym wyzwaniem w krajach rozwijających się, ponieważ pozostaje kluczem do trwałego ograniczenia ubóstwa.

Zdjęcia autorstwa Klary Beckerling z Everyday Studios oraz Zuzanny Kowalik i Piotra Lewandowskiego z IBS.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content