Konferencja Work2023 w Turku – Digital Capitalism: Peril and Possibilities

31 sierpnia 2023
Podczas konferencji WORK2023 w Turku Zuzanna Kowalik z Instytutu Badań Strukturalnych zaprezentowała badanie dotyczące różnic w jakości pracy między migrantami a rodzimymi pracownikami platformowymi w Polsce.

Konferencja WORK2023, która odbyła się w Turku w Finlandii, koncentrowała się wokół tematu „cyfrowego kapitalizmu”. Ten motyw przewodni konferencji miał za zadanie odzwierciedlić transformacyjny wpływ technologii na współczesne zmiany społeczne i sferę pracy.

Zuzanna Kowalik z Instytutu Badań Strukturalnych przedstawiła prezentację „Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami”. Badanie to dotyczyło istotnej kwestii we współczesnym krajobrazie pracy – pracy platformowej, która szybko zyskuje na znaczeniu, a która może istotnie wpływać na tradycyjne modele zatrudnienia i relacje pracownicze.

Zuzanna Kowalik na konferencji WORK2023

Prezentacja trafnie wpisała się w nadrzędny temat Konferencji WORK2023, rzucając światło na skomplikowany związek między technologią, pracą i nierównościami. Rozwój kapitalizmu cyfrowego ułatwił pojawienie się pracy za pośrednictwem platform, oferując zarówno możliwości, jak i wyzwania. Badanie dostarczyło dowodów empirycznych z Polski, ciekawego kontekstu do zbadania ze względu na ewoluujący rynek pracy i rosnącą siłę roboczą migrantów.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content