IBS na SOLE 2023– Annual Meeting of Society of Labor Economists

23 maja 2023
SOLE - Annual Meeting of Society of Labor Economists to najważniejsza konferencja poświęcona ekonomii pracy. IBS jest jedyną polską instytucją, która co roku prezentuje swoje badania na tym forum.

W tym roku spotkanie naukowców skupionych wokół SOLE odbyło się w Filadelfii.

Prezentacja wyników badań na konferencji SOLE

Piotr Lewandowski zaprezentował nowatorskie badanie dotyczące wyceny wartości pracy z domu przez pracowników i pracodawców w sesji poświęconej matchingowi i preferencjom.

Piotr Lewandowski na konferencji SOLE
Piotr Lewandowski, IBS

Ponadto, w sesji tej Kyle Greenberg z Akademii Wojskowej West Pointu opowiedział o zastosowaniu algorytmu odroczonej akceptacji w dopasowywaniu oficerów do jednostek wojskowych. Z kolei Alicia Modestino z Northeastern University opisała bariery w dopasowywaniu uczestników aktywnych polityk rynku pracy do ofert pracodawców.

Prowadzenie paneli dyskusyjnych

Jan Gromadzki na konferencji SOLE
Jan Gromadzki, IBS

Jan Gromadzki przewodniczył sesji o dynamicznych efektach zmian technologicznych na pracowników. Mówił o wynikach badania dotyczącego niezwykle ważnej kwestii wpływu automatyzacji na nierówności dochodowe w Europie.

W sesji tej zaprezentowano również trzy inne badania. Natalie Duncombe z University of Wisconsin-Madison opowiedziała o efektach automatyzacji w cyklu życia. Erik Katovich z Uniwersytetu Genewskiego pokazał kto traci a kto zyskuje na nagłym rozszerzaniu się sektora wydobycia ropy naftowej. Kevin Lang z Uniwersytetu Bostońskiego na przykładzie woźniców na początku XX wieku zaprezentował niezwykle interesujący model. Jego koncepcja wyjaśnia zachowania pracowników w odpowiedzi na nieuchronne zbliżanie się zastępującej pracę technologii. Piotra Lewandowski zauważył, że ten model może mieć zastosowanie w przypadku technologii sztucznej inteligencji, która ma potencjał, żeby zastąpić ekonomistów. Były przewodniczący amerykańskiego Towarzystwa Ekonomistów Pracy zgodził się z tą obserwacją.

Jesse Rothstein, Uniwersytet Berkeley

W czasie konferencji wygłoszone zostały trzy wykłady wiodące. Jesse Rothstein z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przedstawił fascynujące spojrzenie na estymację wpływu sektorów i lokalizacji geograficznej na płace. Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Pracy Thomas Lemieux z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w swoim wykładzie powrócił do kwestii wpływu związku zawodowych na płace. Wreszcie V. Joseph Hotz z Duke University poruszył temat rasowych różnic w prywatnym finansowaniu edukacji wyższej przez rodziny w Stanach Zjednoczonych.

Konferencja SOLE to dwa dni pełne wiedzy, inspiracji i fascynujących dyskusji. Wyjazd IBS na SOLE pozostanie w pamięci również jako okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz odnowienia dotychczasowych.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content