Rozeznanie rynku – wsparcie w badaniu pracy platformowej

31 sierpnia 2021
Zapraszamy do składania ofert na wsparcie w realizacji badania dotyczącego skali pracy platformowej w Polsce, w części dotyczącej zatrudnienia migrantów.

Celem badania będzie ocena skali występowania pracy platformowej w Polsce w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content