Konferencja EALE na Uniwersytecie Padewskim

27 września 2022
Doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (European Association of Labour Economists – EALE) powróciła do tradycyjnego formatu wraz z interesującą konferencją w Padwie w dniach 8-10 września 2022 r. Piotr Lewandowski i Iga Magda reprezentowali IBS.

Piotr Lewandowski przedstawił artykuł „Mismatch in preferences for working from home – evidence from discrete choice experiments”. Opracowanie, którego współautorami są Katarzyna Lipowska i Mateusz Smoter, oparte jest na dwóch eksperymentach wyboru warunkowego z udziałem pracowników i pracodawców w Polsce. Pokazuje ono dużą rozbieżność pomiędzy preferencjami pracowników i pracodawców. Część zarobków, którą pracownicy są skłonni poświęcić, aby móc pracować w domu, jest znacznie mniejsza niż obniżka płac, której oczekują pracodawcy, aby umożliwić taką organizację pracy. Tylko w mniejszości firm, które uznają pracę w domu za produktywną, preferencje pracowników i pracodawców są zbieżne. Badanie sugeruje, że pomimo optymizmu dotyczącego powszechnego przyjęcia pracy zdalnej w następstwie pandemii COVID-19, praca w domu prawdopodobnie pozostanie przywilejem dla pracowników o wyższych kwalifikacjach, zatrudnionych
w firmach, które często stosowały takie rozwiązania nawet przed pandemią.
Piotr Lewandowski przedstawił referat na temat różnic między pracownikami i pracodawcami w preferencjach dotyczących pracy w domu w tzw. sesji flash talk „Automation, robots, and the future of labour”. Podsumowanie tej sesji, wraz z wywiadami wideo
z prezydentką EALE, Michele Belot, przewodniczącym lokalnego komitetu organicyjnego, Lorenzo Rocco, oraz Paolo Pinottim i Andreą Weber, którzy zaprezentowali główne wykłady konferencji, jest dostępny na stronie internetowej konferencji.

Profesor Magda prezentowała wyniki badań realizowanych przez zespół z SGH, UW i Ośrodek Przetwarzania Informacji. Badanie dotyczyło luki placowej absolwentów kierunków STEM.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content