Zapytanie ofertowe – aplikacja w projekcie System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy.

2 listopada 2020
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy dzieła: zaprojektowanie i wykonanie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie i wizualizowanie prognoz z modelu prognostyczno-symulacyjnego polskiego rynku pracy. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2020 r.

Głównym celem realizowanego projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia: modelu prognostyczno-symulacyjnego służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Przedmiotem zamawianego dzieła jest zaprojektowanie i budowa aplikacji internetowej (interfejsu użytkownika) do opracowanego w ramach ww. projektu modelu prognostyczno-symulacyjnego na wskazanym przez Zamawiającego serwerze.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content