Harmonogram wsparcia w projekcie

22 czerwca 2021
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.

27 września w Warszawie i 11 października we Wrocławiu odbyły się się spotkania z przedstawicielami grup docelowych, podczas których konsultowaliśmy  założenia nowego narzędzia i wstępne prognozy. Uczestnicy – przedstawiciele urzędów pracy – mogli zapoznać się z metodami prognozowania, zwłaszcza w zakresie prognozowania liczby pracujących na poziomie powiatów, jak również zgłaszali swoje sugestie. W konsultacjach uczestniczyło 53 przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia. Kolejne seminaria konsultacyjne dla grup docelowych zaplanowaliśmy na IV kwartał 2020 r.  W ostatnich miesiącach 2020 r.odbędą się też szkolenia z zakresu wykorzystania gotowego narzędzia do celów analitycznych.

W załączniku zamieszczamy aktualny harmonogram wsparcia w projekcie SPPRP.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content