Szkolenia dla użytkowników - rejestracja otwarta!

System prognozowania polskiego rynku pracy
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników aplikacji "System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy". Sprawdź dostępne terminy i zarejestruj się na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenia dla Publicznych Służb Zatrudnienia - użytkowników aplikacji prognostycznej umieszczonej na stronie: prognozy.praca.gov.pl.

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane najważniejsze funkcjonalności narzędzia, takie jak stopień dezagregacji prognoz, działanie modułów prognozowania popytu na pracę i podaży pracy oraz możliwość przeprowadzania własnych symulacji. Przedstawimy także architekturę i założenia metodologiczne zastosowanego modelu oraz komentarze do prognoz.

 

Sprawdź dostępne terminy i zarejestruj się na szkolenie:  https://rejestracja.ipiss.com.pl 

 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie.

Projekt związany z tą wiadomością:

System prognozowania polskiego rynku pracy

wszystkie wiadomości