Zapytanie ofertowe: realizacja badania ankietowego CAWI w obszarze rynku pracy

System prognozowania polskiego rynku pracy
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy badania „Zapotrzebowanie pracowników na pracę z domu w warunkach pandemii - badanie eksperymentalne z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ankietowego CAWI w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem metody warunkowego wyboru i losowego przydziału części respondentów do dwóch grup. Termin składania ofert upływa 25 maja 2021 r.

Projekt związany z tą wiadomością:

System prognozowania polskiego rynku pracy

wszystkie wiadomości