Jan Rutkowski

dyrektor ds. analiz polityk publicznych

Jan Rutkowski 1

Dr ekonomii. W latach 1994-2016 pracownik Banku Światowego; od roku 2005 na stanowisku Lead Economist. Zajmował się problemami rynku pracy i ubóstwa w krajach Europy, Azji i Afryki Północnej oraz doradzał w sprawach reform rynku pracy w krajach transformacji gospodarczej. Autor wielu opracowań Banku Światowego, w tym współautor flagowych raportów Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union (2005) oraz Skills, not just Diplomas. Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia (2012). 

 

W Instytucie Badań Strukturalnych m.in. planuje, koordynuje i sprawuje nadzór merytoryczny nad serią wydawniczą IBS Policy Papers (od czerwca 2017). Zajmuje się upowszechnianiem wyników prac badawczych Instytutu w zakresie analiz polityk publicznych. Uczestniczy w dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, partnerami społecznymi oraz instytucjami międzynarodowymi.

 

Prywatnie interesuje się  psychologią, fotografią, strzelectwem sportowym.

 

 

zainteresowania

rynek pracy, polityka społeczna, nierówności społeczne, państwo dobrobytu, umiejętności na rynku pracy

curriculum vitae

Jan Rutkowski