Jan Rutkowski

dyrektor ds. analiz polityk publicznych

Jan Rutkowski 1

Dr ekonomii. W latach 1994-2016 pracownik Banku Światowego; od roku 2005 na stanowisku Lead Economist. Zajmował się problemami rynku pracy i ubóstwa w krajach Europy, Azji i Afryki Północnej oraz doradzał w sprawach reform rynku pracy w krajach transformacji gospodarczej. Autor wielu opracowań Banku Światowego, w tym współautor flagowych raportów Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union (2005) oraz Skills, not just Diplomas. Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia (2012). 

 

W Instytucie Badań Strukturalnych m.in. planuje, koordynuje i sprawuje nadzór merytoryczny nad serią wydawniczą IBS Policy Papers (od czerwca 2017). Zajmuje się upowszechnianiem wyników prac badawczych Instytutu w zakresie analiz polityk publicznych. Uczestniczy w dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, partnerami społecznymi oraz instytucjami międzynarodowymi.

 

Prywatnie interesuje się  psychologią, fotografią, strzelectwem sportowym.

 

 

dane kontaktowe

jan.rutkowski@ibs.org.pl

jan.rutkowski@ibs.org.pl

zainteresowania

rynek pracy, polityka społeczna, nierówności społeczne, państwo dobrobytu, umiejętności na rynku pracy

curriculum vitae

Jan Rutkowski