Konferencja EPAH 2023, Warszawa

21 września 2023
W dniach 19-20 września 2023 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Ubóstwa Energetycznego. W konferencji uczestniczyli Jakub Sokołowski, Jan Frankowski, Joanna Mazurkiewicz i Aleksandra Prusak.

Wydarzenie cyklicznie organizuje Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) i Dyrekcję Generalną ds. Energii (DG ENER) Komisji Europejskiej, przy wsparciu Komitetu Regionów. Współorganizatorami tegorocznej edycji było Miasto Stołeczne Warszawa i Polska Sieć Energy Energie-Cités (PNEC).

Podczas konferencji wzięliśmy udział w dwóch sesjach:
„Financing renovations where it is most needed: Investment plans for renovations” oraz 
„From Social Climate Fund to Social Climate Justice: Uniting ambitious climate and social policy goals”.

Zaprezentowaliśmy na nich wyniki badań prowadzonych w ramach projektów:
(1) „Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Europie Środkowej i Wschodniej” oraz 
(2) „Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce”.
W obu sesjach prowadziliśmy też warsztaty dla uczestników konferencji. Jeden dotyczył strategii renowacji budynków mieszkalnych w ramach rozpoczętego projektu CARE, wspomnianego przez prezydenta Warszawy w wystąpieniu otwierającym konferencję.

W sesji poświęconej finansowaniu renowacji budynków, zorganizowanej przez Annę Bajomi z FEANTSA, Jakub Sokołowski przedstawił wyzwania związane z potrzebą renowacji zasobów mieszkaniowych w Polsce. Wnioski na ten temat zebrane zostały w publikacji pt. Energy Poverty and Unfit Housing in Poland. Zwrócił szczególna uwagę na skalę potrzebnych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków. Odrębną kwestią jest problem ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych. Obecnie dostępne są fundusze na prowadzenie inwestycji. Brakuje natomiast systemu identyfikacji priorytetowych obszarów interwencji i jasnego sygnału, jak ustalać priorytety inwestycji.

Konferencja EPAH 2023
Konferencja EPAH 2023

Transformacja na EPAH

W panelu dyskusyjnym Jan Frankowski zwrócił uwagę na ścieżki dystrybucji programu Czyste Powietrze. Podkreślił potrzebę jego dalszego rozwijania, przy zachowaniu komplementarności z innymi programami wsparcia, np. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Swój komentarz na temat konsekwencji rozstrzygnięć ETS-2 oraz dyrektywy o efektywności energetycznej dla państw członkowskich UE wygłosili Jan Nill z Komisji Europejskiej. Przemyśleniami na ten temat podzieliła się również Zsuzsanna Koritár z Habitat for Humanity Hungary.

Część warsztatowa miała na celu przedstawienie różnorodności priorytetów, jakimi mogą kierować się decydenci w planowaniu inwestycji mieszkaniowych. W zależności od funkcji pełnionych w strukturach decyzyjnych miasta, kryteria te mogą prowadzić do odmiennych decyzji w zakresie harmonogramu i zasięgu inwestycji. Przeprowadzone warsztaty dały początek bardzo ciekawej dyskusji i wymianie doświadczeń między uczestnikami warsztatów.

Konferencja EPAH 2023
Konferencja EPAH 2023

IBS o walce z ubóstwem energetycznym

Sesję poświęconą wykorzystaniu środków Społecznego Funduszu Klimatycznego zorganizowaliśmy wspólnie z Habitat for Humanity Poland, Fundacją StoczniaKrajową Agencją Poszanowania Energii. Dyskusję rozpoczęliśmy od przedstawienia instrumentów, które mogą być wykorzystane do zmniejszania ubóstwa energetycznego. W prezentacji Jakub Sokołowski przedstawił różne możliwości redystrybucji środków z opodatkowania emisji m.in. na podstawie wyników IBS Working Paper. Wybór zestawu środków będzie zależy od kryteriów, które rządzący uznają za priorytetowe. Pytania postawione w czasie prezentacji były podstawą dalszej dyskusji w ramach sesji.

W panelu moderowanym przez Joannę Mazurkiewicz rozmawialiśmy o specyfice ubóstwa energetycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przyglądaliśmy się działaniom podejmowanym na rzecz ograniczania skali tego zjawiska w Polsce oraz możliwości zwiększania zaangażowania interesariuszy w transformację energetyczną.

Głos w dyskusji zabrali eksperci: Gyorgy Sumeghy z Habitat for Humanity International, Dariusz Stankiewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Marcin Jamiołkowski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konferencja EPAH 2023
Konferencja EPAH 2023

Następnie razem z uczestnikami warsztatów staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powinny być skonstruowane rozwiązania takie, jak transfery bezpośrednie i wsparcie inwestycyjne dla gospodarstw domowych, by skutecznie ograniczać problem ubóstwa energetycznego i wspierać transformację energetyczną gospodarstw domowych. Zastanawialiśmy się też, w jaki sposób wzmocnić narzędzia partycypacji obywatelskiej w programowaniu rozwiązań odpowiadających na problem ubóstwa energetycznego.

Spotkanie było znakomitą okazją do dyskusji wyzwań ubóstwa energetycznego z osobami decyzyjnymi w Komisji Europejskiej, praktykami samorządowymi z innych krajów, NGOsami pracującymi z osobami w kryzysie ubóstwa. Podczas spotkania przeprowadzono także bardzo wartościowe prezentacje dotyczące sposobów identyfikacji i mierzenia tego problemu.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content