Jak zapobiec Żółtym Kamizelkom? Ocena preferencji dotyczących podatku węglowego za pomocą eksperymentu ekonomicznego.

27 kwietnia 2023
abstrakt:

Ambitna polityka klimatyczna może wywołać napięcia w społeczeństwach o niskim zaufaniu i głębokich podziałach społecznych. Dlatego, badamy preferencje publiczne dotyczące polityk służących zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i łagodzeniu zmian klimatu, w kontekście kryzysu energetycznego spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę. Przeprowadziliśmy eksperyment wyboru dyskretnego, używając podejścia opartego na gotowości do zapłaty, na reprezentatywnej próbie 10 000 osób w Polsce, kraju silnie zależnym od paliw kopalnych w transporcie i ogrzewaniu domowym. Polki i Polacy mają silną awersję do podatku węglowego, którą tylko nieznacznie łagodzą polityki redystrybucyjne. Dochód i wiek kształtują preferencje dotyczące polityki klimatycznej i energetycznej. Osoby o niższych dochodach (dolny kwartyl) przykładają mniejszą wagę do osiągnięcia celów łagodzenia zmian klimatu (15%) i bezpieczeństwa energetycznego (10%) niż ogół populacji (odpowiednio 17% i 14% gotowości do płacenia). Młodsze osoby (w wieku 18-34 lat) są gotowe poświęcić większy udział swoich dochodów na łagodzenie zmian klimatu niż osoby w wieku 55 lat lub starsze (28% vs. 12%), ale mniejszy udział (11% vs. 16%) na redukcję importu paliw z Rosji. W końcu, oceniamy heterogeniczność preferencji dotyczących środków redystrybucyjnych i ich efektywność. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach preferują transfery gotówkowe jako środek redystrybucyjny, podczas gdy osoby o wysokich dochodach preferują dotacje na inwestycje w zielone technologie. Biorąc pod uwagę silną awersję osób o niskich dochodach do podatku węglowego, decydenci powinni priorytetowo traktować efektywne środki redystrybucyjne skierowane do osób z niskimi dochodami.

słowa kluczowe: podatek węglowy, redystrybucja, zmiany klimatu, eksperyment ekonomiczny, gotowość do zapłaty
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: Working Paper
numer publikacji: 03/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Katarzynie Lipowskiej, Karolowi Madońowi, Joannie Mazurkiewicz i Mateuszowi Smoterowi za cenne uwagi. Badanie zostało sfinansowane przez Europejską Fundację Klimatyczną. Obowiązują zwykłe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content