miniatura

Informacje na temat preferencji są istotne żeby ocenić akceptację różnych opcji realizacji polityki klimatyczno-energetycznej, np.: podatku węglowego, czy rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), a także doraźnych propozycji fiskalnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią i agresją Rosji na Ukrainę.

 

W projekcie:

  • uporządkujemy wiedzę o ekonomicznych i behawioralnych mechanizmach ograniczenia emisji
  • przeprowadzimy eksperyment metodą wyboru warunkowego na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa, zawierający losowe scenariusze wdrożenia opłat środowiskowych
  • określimy akceptację do ponoszenia opłat środowiskowych w zależności od wieku, dochodu, wydatków na energię, miejsca zamieszkania, preferencji wyborczych
  • wskażemy preferowane opcje redystrybucji środków uzyskanych z opłat środowiskowych w społeczeństwie
  • omówimy konsekwencje scenariuszy redystrybucji środków z uwzględnieniem sytuacji materialnej różnych grup społecznych

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

osoby z IBS