Mechanizmy akceptacji opłat środowiskowych w Polsce

Czas realizacji: 10.2021 – 01.2023

Celem projektu jest pozyskanie i uporządkowanie informacji na temat preferencji, które są kluczowe w ocenie akceptacji różnych opcji realizacji polityki klimatyczno-energetycznej (np.: podatku węglowego, czy rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji, ETS), a także doraźnych propozycji fiskalnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią i agresją Rosji na Ukrainę.

W projekcie:

  • uporządkujemy wiedzę o ekonomicznych i behawioralnych mechanizmach ograniczenia emisji
  • przeprowadzimy eksperyment metodą wyboru warunkowego na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa, zawierający losowe scenariusze wdrożenia opłat środowiskowych
  • określimy akceptację do ponoszenia opłat środowiskowych w zależności od wieku, dochodu, wydatków na energię, miejsca zamieszkania, preferencji wyborczych
  • wskażemy preferowane opcje redystrybucji środków uzyskanych z opłat środowiskowych w społeczeństwie
  • omówimy konsekwencje scenariuszy redystrybucji środków z uwzględnieniem sytuacji materialnej różnych grup społecznych

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

Aktualności
Panel o Społecznym Funduszu Klimatycznym w ramach European Housing Day z udziałem Jakuba Sokołowskiego
Wkład IBS w obrady European Housing Day organizowany przez Habitat for Humanity w Brukseli
Jakub Sokołowski na 40. Konferencji Amerykańskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Energii w Chicago
Jakub Sokołowski z Instytutu Badań Strukturalnych przewodniczył sesji dotyczącej dekarbonizacji.
Noworoczny warsztat klimatyczny, czyli IBS o transformacji energetycznej
12 stycznia 2023 r. badacze IBS zorganizowali warsztat, na którym przedstawione zostały wyniki badań dotyczących transformacji energetycznej interesariuszom polityki klimatycznej w Polsce.
Publikacje
2023-04-27 Jak zapobiec Żółtym Kamizelkom? Ocena preferencji dotyczących podatku węglowego za pomocą eksperymentu ekonomicznego.
autorzy:    /   /   / 
Rosnące ambicje w zakresie polityki klimatycznej powodują napięcia w podzielonych społecznie krajach o niskim zaufaniu. Pokazał to przykład Ruchu Żółtych Kamizelek, który skutecznie sprzeciwił się podatkowi węglowemu we Francji. Badamy preferencje dotyczące osiągania celów bezpieczeństwa energetycznego i łagodzenia zmian klimatycznych w kontekście kryzysu energetycznego spowodowanego rosyjską inwazją na Ukrainę. Przeprowadziliśmy eksperyment wyboru dyskretnego na reprezentatywnej ...
2023-04-27 Czy Polska będzie drugą Francją? Jak uniknąć konfliktów społecznych związanych z polityką klimatyczną.
autorzy:    /   / 
Polityka klimatyczna pozwala zapobiegać konsekwencjom katastrofalnych zjawisk takich, jak susze, powodzie i upały. Jest też sposobem na to, aby zmniejszyć uzależnienie Polski od importu węgla, gazu i ropy i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Jest to szczególnie istotne w obliczu kryzysu wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Jednym z efektywnych mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym są podatki środowiskowe. Są one ...
2022-12-19 Jak sprawiedliwie modernizować budynki komunalne?
autorzy:    /   /   / 
Modernizacja budynków komunalnych jest niezbędna, aby uniknąć eskalacji ubóstwa energetycznego w miastach. Mieszkańcy tych budynków mają niskie i niepewne dochody, ich mieszkania są w złym stanie technicznym i często ogrzewane są piecami na węgiel i prąd. Budynki komunalne są własnością samorządów i tym samym od ich decyzji zależy trwała poprawa warunków życia mieszkańców. Samorządy miejskie mają ...
2021-12-02 Tarcza czy bon: jak rekompensować wzrost cen energii ubogim?
autorzy:    /   /   / 
Sytuacja geopolityczna i ambitna polityka klimatyczna UE powodują wzrost cen energii, a podwyżki to wyższe ryzyko ubóstwa i nierówności. Zaproponowana w  listopadzie 2021 r. przez polski rząd tarcza antyinflacyjna nie daje nadziei na rozwiązanie problemu. Jest ona jedynie doraźną obniżką cen energii, na której potencjalnie najbardziej skorzystają gospodarstwa domowe o wysokich dochodach. Przedstawiamy założenia bonu energetycznego, ...
Publicystyka
Czy nasza zima będzie zła?
Czy nasza zima będzie zła?
Od połowy 2021 r. wysokie ceny energii powodują, że coraz więcej osób ma trudności z opłaceniem rachunków za energię. Dane te wskazują na pilną potrzebę, aby nowy rząd w Polsce podjął zdecydowane kroki w celu eliminacji głównych przyczyn ubóstwa energetycznego w ramach sprawiedliwej transformacji sektora mieszkaniowego.
Jak zmierzyć niemierzalne?
Czyli jak eksperymenty ekonomiczne mogą pomóc w rozwiązaniu kryzysu energetycznego?
Altruizm jest w rozumieniu klasycznej ekonomii nieracjonalny. Jednak czy można uznać poświęcenie za brak racjonalności? Czy bez altruizmu możemy rozwiązać globalne problemy, które czasem nie dotyczą nas bezpośrednio, jak na przykład kryzys klimatyczny? Do uwzględnienia złożoności i niejednoznaczności indywidualnych oraz zbiorowych decyzji w polityce publicznej, wykorzystuje się eksperymenty ekonomiczne.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content