Jak sprawiedliwie modernizować budynki komunalne?

19 grudnia 2022
abstrakt:

Modernizacja budynków komunalnych jest niezbędna, aby uniknąć eskalacji ubóstwa energetycznego w miastach. Mieszkańcy tych budynków mają niskie i niepewne dochody, ich mieszkania są w złym stanie technicznym i często ogrzewane są piecami na węgiel i prąd. Budynki komunalne są własnością samorządów i tym samym od ich decyzji zależy trwała poprawa warunków życia mieszkańców. Samorządy miejskie mają jednak ograniczone środki by modernizować zasoby komunalne, a kryzys energetyczny może dodatkowo zredukować inwestycje. Proponujemy, aby podczas oceny i realizacji inwestycji brać pod uwagę trzy kryteria społeczne: efektywność, solidarność oraz ograniczenie kosztów zewnętrznych. Zastosowanie tych kryteriów umożliwi stworzy szansę, by sprawiedliwie modernizować budynki komunalne: inwestycje obejmą najbardziej potrzebujących, a ryzyka środowiskowe zostaną maksymalnie zredukowane.

słowa kluczowe: mieszkalnictwo, energia, klimat, ubóstwo energetyczne
rok wydania: 2022
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2022
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Publikacja została sfinansowana z projektu NCN Sprawiedliwość procedur a miejskie ubóstwo energetyczne (2019/33/N/HS6/02565)

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content