abstrakt:

Modernizacja budynków komunalnych jest niezbędna, aby uniknąć eskalacji ubóstwa energetycznego w miastach. Mieszkańcy tych budynków mają niskie i niepewne dochody, ich mieszkania są w złym stanie technicznym i często ogrzewane są piecami na węgiel i prąd. Budynki komunalne są własnością samorządów i tym samym od ich decyzji zależy trwała poprawa warunków życia mieszkańców. Samorządy miejskie mają jednak ograniczone środki by modernizować zasoby komunalne, a kryzys energetyczny może dodatkowo zredukować inwestycje. Proponujemy, aby podczas oceny i realizacji inwestycji brać pod uwagę trzy kryteria społeczne: efektywność, solidarność oraz ograniczenie kosztów zewnętrznych. Zastosowanie tych kryteriów umożliwi stworzy szanszę by sprawiedliwie modernizować budynki komunalne: inwestycje obejmą najbardziej potrzebujących, a ryzyka środowiskowe zostaną maksymalnie zredukowane.

słowa kluczowe: mieszkalnictwo, energia, klimat, ubóstwo energetyczne

rok wydania: 2022

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 02/2022

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Publikacja została sfinansowana z projektu NCN Sprawiedliwość procedur a miejskie ubóstwo energetyczne (2019/33/N/HS6/02565)

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Mechanizmy akceptacji opłat środowiskowych w Polsce

pliki do pobrania Policy_Paper_02_2022_PL
autorzy:
Joanna Mazurkiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje