CARE – Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i przystępne cenowo modernizacje dla wszystkich potrzebujących

Czas realizacji: 07.2023 – 06.2024

Celem projektu jest opracowanie sekwencji modernizacji i renowacji budynków komunalnych w mieście w oparciu o dane administracyjne, które pozwolą możliwie najlepiej wyważyć cele społeczne i środowiskowe.

W projekcie:

  • zgromadzimy i usystematyzujemy dane o budynkach komunalnych na podstawie różnych danych administracyjnych
  • zaproponujemy kryteria sprawiedliwej modernizacji budynków komunalnych
  • stworzymy narzędzie analityczne dla monitoringu dokumentów strategicznych i inwestycji miejskich.

Projekt obejmie organizację i przeprowadzenie warsztatów z osobami pracującymi w urzędzie miasta, a także przygotowanie bazy danych budynków komunalnych w mieście, wykorzystującej dane różnych zasobów sektora publicznego.

* * *

Projekt jest finansowany ze środków ICA Fund.

Partnerzy

    

Aktualności
O ubóstwie energetycznym na Forum Czystego Powietrza
22 lutego 2024 r. Jan Frankowski wziął udział w debacie na Forum Czystego Powietrza w Centrum Nauki Kopernik.
Konferencja EPAH 2023, Warszawa
W dniach 19-20 września 2023 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Ubóstwa Energetycznego. W konferencji uczestniczyli Jakub Sokołowski, Jan Frankowski, Joanna Mazurkiewicz i Aleksandra Prusak.
CARE – Start projektu
W tym roku granty ICA Fund z ponad 30 aplikacji otrzymało sześć miast: Bogota, Dar es Salaam, Los Angeles, Quezon City, Vancouver i właśnie stolica Polski jako jedyne miasto europejskie.
Publicystyka
Wylewanie dziecka z kąpielą: o niezamierzonych konsekwencjach inwestycji proklimatycznych
Łączenie polityk środowiskowych, społecznych i mieszkaniowych nie jest łatwe, szczególnie, gdy logika rynku jest głównym kryterium podejmowania decyzji. W takich warunkach może wystąpić mechanizm znany w socjologii jako niezamierzone konsekwencje. Przykładem niezamierzonych, negatywnych konsekwencji może być modernizacja budynków, w ramach której w imię słusznego argumentu o konieczności ochrony powietrza i klimatu mieszkańcy poddawani są presji finansowej, co skutkuje to zadłużeniem, ubóstwem lub wyprowadzką.
Historia i punkty zwrotne transformacji energetycznych w Warszawie
W październiku weszła w życie uchwała antysmogowa na terenie Warszawy. Zgodnie z prawem, ogrzewanie węglem domów na obszarze miasta nie jest już legalne. Dobiegła tym samym końca historia 170 lat korzystania z węgla w gospodarstwach domowych.
Newsletter
Skip to content