CARE – Start projektu

4 sierpnia 2023
W tym roku granty ICA Fund z ponad 30 aplikacji otrzymało sześć miast: Bogota, Dar es Salaam, Los Angeles, Quezon City, Vancouver i właśnie stolica Polski jako jedyne miasto europejskie.

25 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt CARE (Carbon-neutral and Affordable Retrofits for Everyone in Need). Ten roczny projekt naukowy ma na celu opracowanie sekwencji renowacji budynków komunalnych w mieście. Kolejność będzie układana w oparciu o dane administracyjne, co pozwoli możliwie najlepiej wyważyć cele społeczne i środowiskowe. Po stronie miasta projekt koordynuje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, współpracując również z innymi jednostkami miejskimi.

W ramach projektu CARE jako IBS przygotujemy bazę danych budynków komunalnych w mieście, wykorzystującą dane z różnych rejestrów miejskich i państwowych. Przeprowadzimy warsztaty dla osób pracujących w urzędzie miasta. Warsztaty będą dotyczyć opracowania optymalnych scenariuszy renowacji z punktu widzenia polityki mieszkaniowej, społecznej i środowiskowej. Rozwiniemy tym samym pomysł zawarty w IBS Policy Paper pt. „Jak sprawiedliwie modernizować budynki komunalne”. Realizacja projektu pozwoli efektywniej wdrażać Zieloną Wizję Warszawy. Bardziej sprawiedliwie rozdzielić środki miejskie, w możliwie największym stopniu ograniczając ubóstwo energetyczne w mieszkalnictwie społecznym.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content