Tarcza czy bon: jak rekompensować wzrost cen energii ubogim?

2 grudnia 2021
abstrakt:

Sytuacja geopolityczna i ambitna polityka klimatyczna UE powodują wzrost cen energii, a podwyżki to wyższe ryzyko ubóstwa i nierówności. Zaproponowana w  listopadzie 2021 r. przez polski rząd tarcza antyinflacyjna nie daje nadziei na rozwiązanie problemu. Jest ona jedynie doraźną obniżką cen energii, na której potencjalnie najbardziej skorzystają gospodarstwa domowe o wysokich dochodach. Przedstawiamy założenia bonu energetycznego, który będzie skutecznie zmniejszać ubóstwo, nierówności i realizować cele polityki klimatycznej. Bon powinien:
(1) trafić do gospodarstw ubogich energetycznie,
(2) sfinansować ich przeciętne wydatki na energię,
(3) zachęcać do udziału w programach wspierających transformację energetyczną.
Bon energetyczny będzie rozwiązaniem kosztownym, jednak korzyści przeważają w tym przypadku nad kosztami. Rekompensowanie wzrostu cen energii wśród ubogich gospodarstw domowych jest konieczne, aby zwiększać społeczną akceptację transformacji energetycznej.

słowa kluczowe: infacja, kryzys energetyczny, efekty dystrybucyjne, polityka klimatyczna
rok wydania: 2021
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 05/2021
ISSN: 2451-4365
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content