Czy Polska będzie drugą Francją? Jak uniknąć konfliktów społecznych związanych z polityką klimatyczną.

27 kwietnia 2023
abstrakt:

Polityka klimatyczna pozwala zapobiegać konsekwencjom katastrofalnych zjawisk takich, jak susze, powodzie i upały. Jest też sposobem na to, aby zmniejszyć uzależnienie Polski od importu węgla, gazu i ropy i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Jest to szczególnie istotne w obliczu kryzysu wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Jednym z efektywnych mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym są podatki środowiskowe. Są one skutecznym, ale kontrowersyjnym instrumentem, ponieważ często oznaczają wyższe ceny energii i napięcia społeczne. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć ryzyko konfliktów, co można osiągnąć dzięki sprawiedliwej, partycypacyjnej i uwzględniającej preferencje społeczne polityce klimatycznej. Efektywna redystrybucja wpływów z podatków środowiskowych gwarantuje ich sprawiedliwość. Badania preferencji i panele obywatelskie pozwalają rozpoznać różnice między grupami obywateli oraz uwzględnić ich obawy i oczekiwania. Polityka klimatyczna, oparta o te trzy zasady, ograniczy konflikty społeczne i znacznie zmniejszy ryzyko, że w Polsce dojdzie do protestów podobnych do tych, które wybuchały we Francji.

słowa kluczowe: Podatek węglowy, redystrybucja, zmiany klimatu, eksperyment ekonomiczny, gotowość do zapłaty
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: polski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: Policy Paper
numer publikacji: 01/2023
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu tekstu. Badanie zostało sfinansowane przez Europejską Fundację Klimatyczną. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Skip to content