Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce

Czas realizacji: 01.2023 – 12.2023

Celem projektu jest rozpoznanie wzorców ubóstwa energetycznego wśród kobiet w Polsce. Ubóstwo energetyczne w nieproporcjonalnym stopniu dotyka kobiet, ze względu na ich status społeczno-ekonomiczny oraz różnice w dostępie do zasobów i usług energetycznych. Uwzględnienie tych aspektów w badaniu ubóstwa pozwoli na lepsze zrozumienie przyczyn i dotkliwości problemu. Wyniki projektu pozwolą na skuteczniejsze projektowanie i wdrażanie polityki publicznej ograniczającej skalę ubóstwa energetycznego.

W projekcie:

  • pogłębimy wiedzę o tym jak ubóstwo energetyczne związane jest z płcią i ryzykach z tym związanych,
  • zbadamy strategie podejmowane przez kobiety w ubóstwie energetycznym,
  • ocenimy skuteczność dotychczasowych instrumentów ograniczania ubóstwa energetycznego w kontekście doświadczeń kobiet,
  • wskażemy rozwiązania i dobre praktyki pozwalające na zmniejszanie skali ubóstwa energetycznego i wzmocnienie pozycji kobiet w procesie transformacji energetycznej.

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

Kontakt:

Joanna Mazurkiewicz joanna.mazurkiewicz@ibs.org.pl

Publikacje
2023-03-27 Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce
autorzy:    /   /   /   / 
Kobiety, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, są grupą społeczną silnie narażoną na ryzyko ubóstwa energetycznego. Jest to związane z osiąganiem niskich dochodów wynikających z luki płacowej i emerytalnej. Dodatkowo, wyższe ryzyko ubóstwa energetycznego jest warunkowane zwiększonymi potrzebami energetycznymi i rolami przypisywanymi kobietom w gospodarstwach domowych (np. opieką nad dziećmi i starszymi osobami). Ograniczanie ubóstwa energetycznego powinno ...
Publicystyka
Seniorka w zimnym domu. O ubóstwie energetycznym kobiet w Polsce.
Co piąte gospodarstwo domowe w Polsce jest prowadzone samodzielnie przez kobietę. Oznacza to, że blisko 3 mln gospodarstw domowych tworzy samotnie mieszkająca kobieta lub matka samodzielnie wychowująca dzieci.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content