Joanna Mazurkiewicz na Igrzyskach Wolności 2023

18 września 2023
Hasłem przewodnim tegorocznego forum był „punkt zwrotny”. Joanna Mazurkiewicz wzięła udział w dyskusji „Sprawiedliwa zielona transformacja? Czy to jest możliwe?”

X edycja Igrzysk Wolności odbyła się w Łodzi między 15 a 17 września 2023. Joanna Mazurkiewicz zabrała głos w panelu poświęconym wyzwaniom transformacji energetycznej w Polsce. Joanna opowiedziała o ubóstwie energetycznym jako ważnym zjawisku, które wpływa na proces transformacji w Polsce. Wskazała przy tym na trudną sytuację kobiet samodzielnie prowadzących gospodarstwo domowe. Transformacja energetyczna dostarcza możliwości, by ten problem zmniejszyć, głównie dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym i społecznym oraz dostępnym funduszom.

W drugiej turze dyskusji Joanna Mazurkiewicz zwróciła uwagę na potrzebę zrozumienia stanowisk różnych osób i organizacji uczestniczących w transformacji. Podkreśliła, że bez takiego dialogu, obawy różnych grup społecznych mogą być wykorzystane przez populistów do zdobywania poparcia politycznego, pogłębiać polaryzację społeczną i spowalniać transformację.

Wnioski prezentowane podczas wydarzenia stanowiły część wyników badań realizowanych w toku dwóch projektów:

  • Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce oraz
  • TIPPING+, realizowanego z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 88456.

Ważne linki

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content