tipping

Celem projektu TIPPING+ jest identyfikacja kluczowych procesów prowadzących do transformacji energetycznej w regionach zależnych od węgla, zbadanie reakcji regionalnych systemów społeczno-ekonomicznych na tę transformację oraz ocena wpływu tych zmian na wzrost populizmu i nastrojów antydemokratycznych.

 

Polityka projektowana na poziomie międzynarodowym i narodowym nie zawsze dostrzega wyzwania związane z neutralnością klimatyczną obecne na szczeblu lokalnym. Dotyczy to szczególnie tych regionów, które są bardziej zależne od węgla, czyli tzw. CCIR (Coal and Carbon Intensive Regions). Bez dogłębnego zrozumienia ich społecznej, kulturowej i politycznej specyfiki, przeprowadzenie sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej może okazać się trudniejsze albo nawet skazane na porażkę.

 

Projekt ma odpowiedzieć na 3 główne pytania badawcze:

  1. Dlaczego niektórym regionom CCI udaje się zmienić fundamentalnie ścieżkę swojego rozwoju i przejść transformację w kierunku czystej energii?
  2. Jaki jest wpływ takich fundamentalnych zmian na życie mieszkańców, zrównoważony rozwój gospodarek i systemów społeczno-ekologicznych?
  3. Jak wiedza o społeczno-ekologicznych procesach prowadzących do fundamentalnych zmian w regionach CCI może przyczynić się do zidentyfikowania najbardziej efektywnych "interwencji krytycznych" (tipping interventions), które umożliwią transformację energetyczną w innych regionach?

Rolą IBS będzie przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego punktów krytycznych w procesie narastania nastrojów antydemokratycznych i populistycznych oraz analiza wpływu transformacji energetycznej na rynek pracy i narastanie nierówności społeczno-ekonomicznych.

 

TIPPING+ jest realizowany przez konsorcjum 18 międzynarodowych partnerów, a jego liderem jest Global Climate Forum.

 

Strona projektu w języku angielskim

Konto Twitterowe projektu

Strona projektu na Research Gate

Strona projektu na LinkedIn

***

Projekt otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 884565.

 

 

flag-2313980_640

 

osoby z IBS

partnerzy