TIPPING+

Czas realizacji: maj 2020 - październik 2023

Celem projektu TIPPING+ jest identyfikacja kluczowych procesów prowadzących do transformacji energetycznej w regionach zależnych od węgla, zbadanie reakcji regionalnych systemów społeczno-ekonomicznych na tę transformację oraz ocena wpływu tych zmian na wzrost populizmu i nastrojów antydemokratycznych.

Polityka projektowana na poziomie międzynarodowym i narodowym nie zawsze dostrzega wyzwania związane z neutralnością klimatyczną obecne na szczeblu lokalnym. Dotyczy to szczególnie tych regionów, które są bardziej zależne od węgla, czyli tzw. CCIR (Coal and Carbon Intensive Regions). Bez dogłębnego zrozumienia ich społecznej, kulturowej i politycznej specyfiki, przeprowadzenie sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej może okazać się trudniejsze albo nawet skazane na porażkę.

Projekt ma odpowiedzieć na 3 główne pytania badawcze:

 1. Dlaczego niektórym regionom CCI udaje się zmienić fundamentalnie ścieżkę swojego rozwoju i przejść transformację w kierunku czystej energii?
 2. Jaki jest wpływ takich fundamentalnych zmian na życie mieszkańców, zrównoważony rozwój gospodarek i systemów społeczno-ekologicznych?
 3. Jak wiedza o społeczno-ekologicznych procesach prowadzących do fundamentalnych zmian w regionach CCI może przyczynić się do zidentyfikowania najbardziej efektywnych „interwencji krytycznych” (tipping interventions), które umożliwią transformację energetyczną w innych regionach?

Rolą IBS będzie przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego punktów krytycznych w procesie narastania nastrojów antydemokratycznych i populistycznych oraz analiza wpływu transformacji energetycznej na rynek pracy i narastanie nierówności społeczno-ekonomicznych.

TIPPING+ jest realizowany przez konsorcjum 18 międzynarodowych partnerów, a jego liderem jest Global Climate Forum.

Strona projektu w języku angielskim

Konto Twitterowe projektu

Strona projektu na Research Gate

Strona projektu na LinkedIn

* * *

Projekt otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 884565.

Partnerzy

                                                           

 • GCF – Global Climate Forum
 • Aalborg Universitet
 • Delft University of Technology – TU Delft
 • Eco-union
 • Innolab Space
 • Instytut Badań Strukturalnych
 • Institute for Advanced Sustainability Studies
 • National School of Political Studies and Public Administration
 • Nordland Research Institute
 • Palacky University Olomouc
 • Paris School of Economics
 • su-re.co – Sustainability and Resilience
 • Università Degli Studi di Roma La Sapienza
 • University of Greenland
 • Universitaet Graz
 • University of Piraeus Research Center
 • Westport Consulting
Aktualności
Noworoczny warsztat klimatyczny, czyli IBS o transformacji energetycznej
12 stycznia 2023 r. badacze IBS zorganizowali warsztat, na którym przedstawione zostały wyniki badań dotyczących transformacji energetycznej interesariuszom polityki klimatycznej w Polsce.
Warsztat projektowy TIPPING+ w Paryżu
Joanna Mazurkiewicz, Jan Frankowski, Jakub Sokołowski oraz Baiba Witajewska-Baltvilka wzięli udział w warsztacie projektowym TIPPING+, który odbył się 1 i 2 grudnia 2022r. w Paryżu.
Sprawiedliwa transformacja w badaniach IBS. Prezentujemy wyniki na konferencji w Katowicach
28-29 października 2022 r. Joanna Mazurkiewicz, Jakub Sokołowski i Jan Frankowski prezentowali wyniki badań IBS na w konferencji „From the Grassroots to Policy and Back: Putting Just Transition to Practice” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Prezentacja pierwszych wyników projektu TIPPING+ na Uniwersytecie w Exeter
Konferencja „Tipping Points. From climate crisis to positive transformation” odbyła się w dniach 12-14 września.
Stanowisko IBS do projektu Ustawy o Funduszu Transformacji Śląska
Ocena Ustawy o Funduszu Transformacji Śląska oraz propozycje rozwiązań do opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu.
IBS utorował drogę stypendiom naukowym dla badaczy pozostających w Ukrainie.
W ramach projektu H2020 „TIPPING+” nawiązaliśmy współpracę z dwójką badaczy z Ukrainy. To inicjatywa IBS, w ramach której zaproponowaliśmy pozostałym partnerom konsorcjum ufundowanie stypendiów naukowcom z Ukrainy.
IBS partnerem w nowym projekcie TIPPING+
Rozpoczynamy kolejny projekt w programie Horyzont 2020. Realizując TIPPING+ będziemy badać wpływ transformacji energetycznej na rynek pracy i nierówności społeczno-ekonomiczne, a także analizować punkty krytyczne w narastaniu populizmu.
WYDARZENIA
Wyzwania śląskiego rynku pracy w kontekście dekarbonizacji – warsztat
Podsumowanie warsztatu dotyczącego wyzwań związanych ze śląskim rynkiem pracy.
Publikacje
2022-11-22 Mapowanie działalności powiązanych z górnictwem węgla kamiennego: studium przypadku Górnego Śląska
autorzy:    /   /   / 
Wskazywanie wyłącznie liczby miejsc pracy w górnictwie jest niewystarczające dla określenia efektów zatrudnieniowych procesu odejścia od węgla. W przedstawionej publikacji szacujemy skalę zatrudnienia wśród podwykonawców górnictwa w województwie śląskim – największym regionie węglowym Unii Europejskiej. Dodatkowo, wskazujemy precyzyjne informacje o strukturze i lokalizacji miejsc pracy wśród podwykonawców, wykorzystując dane o zamówieniach publicznych ...
2021-06-17 Dekarbonizacja i zmiany na rynku pracy w Polsce
autorzy:    /   /   /   / 
W publikacji badamy kontekst społeczno-gospodarczy, w jakim przebiegał proces dekarbonizacji w Polsce w latach 1990–2019 oraz prezentujemy scenariusze zmian zatrudnienia w górnictwie w okresie 2019–2050. Opisujemy transformację górnictwa węgla kamiennego w kontekście trzech trendów na rynku pracy: wielkości zatrudnienia w górnictwie i przemyśle, podaży pracy oraz struktury wykształcenia ludności. Wskazujemy, że w przeciwieństwie do okresu największej redukcji zatrudnienia w górnictwie na przełomie ...
Publicystyka
Czy Śląsk będzie nadal istniał bez górnictwa?” Narracje transformacyjne Górnego Śląska
Dla jednych transformacja energetyczna oznacza stopniową utratę znanego świata. Dla innych  tworzenie nowych technologii i nowych szans. Dlatego transformacja angażuje uwagę wielu grup społecznych i z tego powodu tak ważny jest kształt towarzyszącej jej narracji.
Kto pierwszy może stracić pracę, gdy ograniczymy wydobycie węgla?
Na Górnym Śląsku pracuje 51 tysięcy osób zaopatrujących górnictwo. Tych ludzi nie obejmują ochroną związki zawodowe i umowa społeczna o wygaszaniu wydobycia. Jeszcze przed zamknięciem kopalń redukcji ulegną ich etaty. By transformacja energetyczna przebiegła łagodnie, należy odpowiednio wcześniej dać im alternatywę.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content