Mapowanie działalności powiązanych z górnictwem węgla kamiennego: studium przypadku Górnego Śląska

22 listopada 2022
abstrakt:

Wskazywanie wyłącznie liczby miejsc pracy w górnictwie jest niewystarczające dla określenia efektów zatrudnieniowych procesu odejścia od węgla. W przedstawionej publikacji szacujemy skalę zatrudnienia wśród podwykonawców górnictwa w województwie śląskim – największym regionie węglowym Unii Europejskiej. Dodatkowo, wskazujemy precyzyjne informacje o strukturze i lokalizacji miejsc pracy wśród podwykonawców, wykorzystując dane o zamówieniach publicznych pięciu spółek węglowych oraz dane administracyjne z rejestrów państwowych. Potwierdzamy bardzo silny efekt aglomeracji w regionie: 80% wartości zleceń trafia do podmiotów w odległości 20 km od czynnej kopalni. Pokazujemy również, że 41% miejsc pracy powiązanych z górnictwem jest szczególnie eksponowane na wygaszanie działalności wydobywczej. Wreszcie, postulujemy wprowadzenie polityk łagodzenia zmian na rynku pracy dopasowanych do potrzeb firm i pracowników uzależnionych od górnictwa, a także szersze wykorzystanie danych administracyjnych w planowaniu sprawiedliwej transformacji, co pozwoli przełamać ograniczenia szacunków w oparciu o modelowanie makroekonomiczne.

słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, powiązane miejsca pracy, dane administracyjne, rynek pracy, województwo śląskie
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 07/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Working paper powstał m.in. w toku prac dla Banku Światowego (kontrakt nr 7201616 – Wsparcie Transformacji Energetycznej w regionach węglowych w Polsce (P173079). Dziękujemy Lucowi Christiaensenowi i Celiné Ferre za cenne uwagi. Raport wykorzystuje dane przekazane przez spółki górnicze. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności wyniki i wnioski zawarte w publikacji, które spoczywają wyłącznie na autorach. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 /   / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Skip to content