Mapowanie działalności powiązanych z górnictwem węgla kamiennego: studium przypadku Górnego Śląska

22 listopada 2022
abstrakt:

Wskazywanie wyłącznie liczby miejsc pracy w górnictwie jest niewystarczające dla określenia efektów zatrudnieniowych procesu odejścia od węgla. W przedstawionej publikacji szacujemy skalę zatrudnienia wśród podwykonawców górnictwa w województwie śląskim – największym regionie węglowym Unii Europejskiej. Dodatkowo, wskazujemy precyzyjne informacje o strukturze i lokalizacji miejsc pracy wśród podwykonawców, wykorzystując dane o zamówieniach publicznych pięciu spółek węglowych oraz dane administracyjne z rejestrów państwowych. Potwierdzamy bardzo silny efekt aglomeracji w regionie: 80% wartości zleceń trafia do podmiotów w odległości 20 km od czynnej kopalni. Pokazujemy również, że 41% miejsc pracy powiązanych z górnictwem jest szczególnie eksponowane na wygaszanie działalności wydobywczej. Wreszcie, postulujemy wprowadzenie polityk łagodzenia zmian na rynku pracy dopasowanych do potrzeb firm i pracowników uzależnionych od górnictwa, a także szersze wykorzystanie danych administracyjnych w planowaniu sprawiedliwej transformacji, co pozwoli przełamać ograniczenia szacunków w oparciu o modelowanie makroekonomiczne.

słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, powiązane miejsca pracy, dane administracyjne, rynek pracy, województwo śląskie
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 07/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Pierwsza wersja manuskryptu została przygotowana w ramach wsparcia doradczego dla Banku Światowego (Kontrakt nr 7201616 – Support to Energy Transition in Coal Regions, Poland (P173079)) i następnie rozwinięta w ramach prac nad projektem badawczym “Enabling Positive Tipping Points towards clean-energy transitions in Coal and Carbon Intensive Regions” (TIPPING.plus), finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (grant nr 884565). Autorzy wskazują wsparcie Komisji Europejskiej. Dziękują również Lucowi Christiaensenowi i Celiné Ferre z Banku Światowego za cenne komentarze. Raport wykorzystuje dane pozyskane z Ministerstwa Aktywów Państwowych i największych polskich spółek górniczych. Wszystkie wymienione instytucje nie ponoszą odpowiedzialności wyniki i wnioski zawarte w publikacji, które spoczywają wyłącznie na autorach. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Opublikowane w:

Resources Policy

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 /   / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Skip to content