Stanowisko IBS do projektu Ustawy o Funduszu Transformacji Śląska

29 sierpnia 2022
Ocena Ustawy o Funduszu Transformacji Śląska oraz propozycje rozwiązań do opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu.

Powołanie Funduszu Transformacji Śląska (FTŚ) stanowiło jeden z punktów umowy między rządem a górniczymi związkami zawodowymi, zawartej 28 maja 2021 r.
Fundusz Transformacji Śląska zgodnie z umową miał na celu skoordynować transformację terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego.

W niniejszym stanowisku krytycznie odnosimy się do:

  • wdrażania FTŚ w oderwaniu od równoległych działań samorządu regionalnego, a także instytucji systemu rozwoju,
  • braku uzasadnienia w ocenie skutków regulacji dla tak szerokiego ujęcia przedsięwzięć współfinansowanych przez FTŚ,
  • nieuwzględnienia w decyzjach o kierunkach działalności FTŚ kluczowych dla transformacji Śląska partnerów społeczno-gospodarczych.

Do każdego punktu proponujemy rozwiązania lub sugestie zmian.

Z pełną treścią stanowiska, zgłoszonego w konsultacjach społecznych można zapoznać się poniżej.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content