Dekarbonizacja i zmiany na rynku pracy w Polsce

17 czerwca 2021
abstrakt:

W publikacji badamy kontekst społeczno-gospodarczy, w jakim przebiegał proces dekarbonizacji w Polsce w latach 1990–2019 oraz prezentujemy scenariusze zmian zatrudnienia w górnictwie w okresie 2019–2050. Opisujemy transformację górnictwa węgla kamiennego w kontekście trzech trendów na rynku pracy: wielkości zatrudnienia w górnictwie i przemyśle, podaży pracy oraz struktury wykształcenia ludności. Wskazujemy, że w przeciwieństwie do okresu największej redukcji zatrudnienia w górnictwie na przełomie lat 90. i 00., obecne trendy na rynku pracy będą sprzyjać mobilności zawodowej pracowników i realizacji ambitniejszych planów dekarbonizacji. Po pierwsze, od 2010 roku na rynek pracy napływa mniej osób niż odchodzi na emeryturę, w dodatku są one lepiej wykształcone i mają więcej możliwości pracy w innych branżach niż 20 lat temu. Po drugie, dzięki podobieństwu struktur zatrudnienia w podregionach górniczych i kopalniach można zarządzać transformacją sektora na poziomie regionalnym. Po trzecie, zgodnie z prognozą podaży i popytu na pracę do 2050 roku, dekarbonizacja krótko- i średniookresowo zwiększy nadwyżkę pracowników w górnictwie węgla kamiennego, ale prognozowany od połowy dekady niedobór pracowników w przemyśle ułatwi górnikom zatrudnienie w innych branżach.

słowa kluczowe: dekarbonizacja, górnictwo, rynek pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2021
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2021
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content