Celem projektu jest oszacowanie wpływu osiągnięcia neutralności klimatycznej na rynek pracy w województwie śląskim. Sprawiedliwa transformacja Śląska jest kluczowa dla ograniczenia emisji w sektorze energetycznym i zminimalizowania społecznych kosztów tego procesu. W naszym projekcie zakładamy ambitne cele klimatyczne dla Polski i uwzględniamy różnice w strukturze i umiejętnościach w prognozie zatrudnienia w sektorze górniczym.

 

Realizując projekt:

  • Opracujemy prognozę zatrudnienia w sektorze górnictwa w oparciu o scenariusz neutralności klimatycznej 2050.
  • Oszacujemy lukę pomiędzy popytem i podażą pracy w sektorze górniczym.
  • Przenalizujemy instrumenty wspierające zatrudnienie i zmianę kwalifikacji.
  • Przygotujemy propozycje polityk osłonowych, które zminimalizują koszty społeczne transformacji.

 

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

osoby z IBS