Rynek pracy w województwie śląskim i neutralność klimatyczna w 2050 r.

Czas realizacji: 01.2020-01.2021

Celem projektu jest oszacowanie wpływu osiągnięcia neutralności klimatycznej na rynek pracy w województwie śląskim. Sprawiedliwa transformacja Śląska jest kluczowa dla ograniczenia emisji w sektorze energetycznym i zminimalizowania społecznych kosztów tego procesu. W naszym projekcie zakładamy ambitne cele klimatyczne dla Polski i uwzględniamy różnice w strukturze i umiejętnościach w prognozie zatrudnienia w sektorze górniczym.

Realizując projekt:

  • Opracujemy prognozę zatrudnienia w sektorze górnictwa w oparciu o scenariusz neutralności klimatycznej 2050.
  • Oszacujemy lukę pomiędzy popytem i podażą pracy w sektorze górniczym.
  • Przenalizujemy instrumenty wspierające zatrudnienie i zmianę kwalifikacji.
  • Przygotujemy propozycje polityk osłonowych, które zminimalizują koszty społeczne transformacji.

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

WYDARZENIA
Wyzwania śląskiego rynku pracy w kontekście dekarbonizacji – warsztat
Podsumowanie warsztatu dotyczącego wyzwań związanych ze śląskim rynkiem pracy.
Publikacje
2021-06-17 Dekarbonizacja i zmiany na rynku pracy w Polsce
autorzy:    /   /   /   / 
W publikacji badamy kontekst społeczno-gospodarczy, w jakim przebiegał proces dekarbonizacji w Polsce w latach 1990–2019 oraz prezentujemy scenariusze zmian zatrudnienia w górnictwie w okresie 2019–2050. Opisujemy transformację górnictwa węgla kamiennego w kontekście trzech trendów na rynku pracy: wielkości zatrudnienia w górnictwie i przemyśle, podaży pracy oraz struktury wykształcenia ludności. Wskazujemy, że w przeciwieństwie do okresu największej redukcji zatrudnienia w górnictwie na przełomie ...
2021-03-31 Jak ograniczyć społeczne koszty zamykania kopalń?
autorzy:    /   /   / 
Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu tekstu. Za cenne uwagi dziękujemy także Mateuszowi Smoterowi oraz przedstawicielkom i przedstawicielom instytucji rynku pracy w województwie śląskim, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami i doświadczeniami. Badanie sfinansowane ze środków European Climate Foundation. W ...
2021-01-21 Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce
autorzy:    /   /   /   /   / 
Raport stanowi efekt projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation. W opracowaniu wykorzystujemy dane Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także dane przekazane przez Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Tauron Wydobycie. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się ...
2020-09-24 Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim
autorzy:    /   /   /   / 
Raport stanowi efekt projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation. W opracowaniu wykorzystujemy dane Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także dane przekazane przez Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Tauron Wydobycie. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się ...
2020-07-22 Neutralność klimatyczna 2050 a rynek pracy na Górnym Śląsku
autorzy:    /   /   /   /   / 
Założenia przyjęte w analizach zależą od decyzji politycznych i scenariuszy dekarbonizacji. Eksperci IBS bazują obecnie na nieoficjalnych planach dekarbonizacji i tego, jak zmieni się mix energetyczny w Polsce w 2050 r., z uwzględnieniem ich ograniczeń. Wraz z pojawieniem się nowych danych i oficjalnych scenariuszy, IBS ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content