Szczegółowa diagnoza struktur zatrudnienia jest niezbędna do zaplanowania przyszłości branży i kierunków rozwoju regionu w kontekście sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego.

Celem opracowania jest wielowymiarowa diagnoza struktury zatrudnienia oraz ocena różnic pomiędzy poszczególnymi zakładami w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim. Poziom i struktury zatrudnienia w górnictwie analizujemy na podstawie unikatowych danych o zatrudnieniu na poziomie kopalń, zakładów przemysłowych i centrali spółek. Wskazujemy na wysokie podobieństwo struktur zatrudnienia kopalni węgla kamiennego, co stanowi argument za koordynacją transformacji śląskiego górnictwa na poziomie regionalnym. Proces ten powinien zapewnić osobne polityki wobec starszych i młodszych pracowników górnictwa z uwzględnieniem asymetrii struktury wiekowej kobiet i mężczyzn; monitoring luki kompetencyjnej oraz  indywidualne podejście do centrali i zakładów przemysłowych.
IBS_Research_Report_01_2020_infografika_na_stronę-1

słowa kluczowe: węgiel kamienny, zatrudnienie, Zagłębie Górnośląskie, transformacja energetyczna

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Raport stanowi efekt projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation. W opracowaniu wykorzystujemy dane Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także dane przekazane przez Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Tauron Wydobycie. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

autorzy:
Joanna Mazurkiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje