Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim

24 września 2020

Celem opracowania jest wielowymiarowa diagnoza struktury zatrudnienia oraz ocena różnic pomiędzy poszczególnymi zakładami w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim. Poziom i struktury zatrudnienia w górnictwie analizujemy na podstawie unikatowych danych o zatrudnieniu na poziomie kopalń, zakładów przemysłowych i centrali spółek. Wskazujemy na wysokie podobieństwo struktur zatrudnienia kopalni węgla kamiennego, co stanowi argument za koordynacją transformacji śląskiego górnictwa na poziomie regionalnym. Proces ten powinien zapewnić osobne polityki wobec starszych i młodszych pracowników górnictwa z uwzględnieniem asymetrii struktury wiekowej kobiet i mężczyzn; monitoring luki kompetencyjnej oraz  indywidualne podejście do centrali i zakładów przemysłowych.

słowa kluczowe: węgiel kamienny, zatrudnienie, Zagłębie Górnośląskie, transformacja energetyczna
kody JEL: 
rok wydania: 2020
język: polski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Research Report
Dodatkowe informacje:

Raport stanowi efekt projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation. W opracowaniu wykorzystujemy dane Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także dane przekazane przez Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Tauron Wydobycie. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content