Przyjęcie ogólnoeuropejskiego celu neutralności klimatycznej w 2050 roku bez wątpienia spowoduje zmiany zatrudnienia w polskim górnictwie. Niestety wciąż brakuje szczegółowych danych o tym sektorze.

Niniejsze opracowanie jest streszczeniem pierwszych analiz zatrudnienia w górnictwie w Zagłębiu Górnośląskim. Wynika z nich, że naturalne odejścia na emeryturę i ograniczenie napływu nowych pracowników to taka forma sprawiedliwej transformacji, która nie powinna zaburzyć struktury zatrudnienia i pracy w kopalniach. Aby jednak do tego doszło, potrzebna jest decyzja polityczna – konkretna data odejścia od węgla kamiennego w województwie śląskim.

 

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation

słowa kluczowe: rynek pracy, neutralność klimatyczna, górnictwo, dekarbonizacja

rok wydania: 2020

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Założenia przyjęte w analizach zależą od decyzji politycznych i scenariuszy dekarbonizacji. Eksperci IBS bazują obecnie na nieoficjalnych planach dekarbonizacji i tego, jak zmieni się mix energetyczny w Polsce w 2050 r., z uwzględnieniem ich ograniczeń. Wraz z pojawieniem się nowych danych i oficjalnych scenariuszy, IBS będzie aktualizował opracowane prognozy zatrudnienia w górnictwie. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane od Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, spółek górniczych oraz uzupełniono danymi GUS

autorzy:
Joanna Mazurkiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje