Neutralność klimatyczna 2050 a rynek pracy na Górnym Śląsku

22 lipca 2020

Niniejsze opracowanie jest streszczeniem pierwszych analiz zatrudnienia w górnictwie w Zagłębiu Górnośląskim. Wynika z nich, że naturalne odejścia na emeryturę i ograniczenie napływu nowych pracowników to taka forma sprawiedliwej transformacji, która nie powinna zaburzyć struktury zatrudnienia i pracy w kopalniach. Aby jednak do tego doszło, potrzebna jest decyzja polityczna – konkretna data odejścia od węgla kamiennego w województwie śląskim.

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation

słowa kluczowe: rynek pracy, neutralność klimatyczna, górnictwo, dekarbonizacja
rok wydania: 2020
język: polski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: 2020
Dodatkowe informacje:

Założenia przyjęte w analizach zależą od decyzji politycznych i scenariuszy dekarbonizacji. Eksperci IBS bazują obecnie na nieoficjalnych planach dekarbonizacji i tego, jak zmieni się mix energetyczny w Polsce w 2050 r., z uwzględnieniem ich ograniczeń. Wraz z pojawieniem się nowych danych i oficjalnych scenariuszy, IBS będzie aktualizował opracowane prognozy zatrudnienia w górnictwie. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane od Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, spółek górniczych oraz uzupełniono danymi GUS

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Skip to content