Przyjęcie ogólnoeuropejskiego celu neutralności klimatycznej w 2050 roku bez wątpienia spowoduje zmiany zatrudnienia w polskim górnictwie. Niestety wciąż brakuje szczegółowych danych o tym sektorze.

Niniejsze opracowanie jest streszczeniem pierwszych analiz zatrudnienia w górnictwie w Zagłębiu Górnośląskim. Wynika z nich, że naturalne odejścia na emeryturę i ograniczenie napływu nowych pracowników to taka forma sprawiedliwej transformacji, która nie powinna zaburzyć struktury zatrudnienia i pracy w kopalniach. Aby jednak do tego doszło, potrzebna jest decyzja polityczna – konkretna data odejścia od węgla kamiennego w województwie śląskim.

 

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation

słowa kluczowe: rynek pracy, neutralność klimatyczna, górnictwo, dekarbonizacja

rok wydania: 2020

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Założenia przyjęte w analizach zależą od decyzji politycznych i scenariuszy dekarbonizacji. Eksperci IBS bazują obecnie na nieoficjalnych planach dekarbonizacji i tego, jak zmieni się mix energetyczny w Polsce w 2050 r., z uwzględnieniem ich ograniczeń. Wraz z pojawieniem się nowych danych i oficjalnych scenariuszy, IBS będzie aktualizował opracowane prognozy zatrudnienia w górnictwie. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane od Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, spółek górniczych oraz uzupełniono danymi GUS

autorzy:
Joanna Mazurkiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje