Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

21 stycznia 2021

Raport przedstawia oszacowanie wpływu dekarbonizacji na zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Prezentujemy cztery scenariusze popytu na pracę w górnictwie, które zakładają: odejście od węgla w gospodarce w (i) 2030, (ii) 2040 lub (iii) 2050 r. oraz (iv) harmonogram zamknięcia kopalń wskazany w porozumieniu zawartym między rządem a stroną związkową we wrześniu 2020 r. Zestawiamy je ze dwoma scenariuszami podaży pracy. Uwzględniają one naturalne przejścia na emeryturę i (S1) całkowite ograniczenie zatrudnienia oraz (S2) zatrudnianie nowych pracowników. Nadwyżka podaży pracy w górnictwie nad popytem wyniesie od 14 do 36 tysięcy osób w 2030 roku, w zależności od tempa dekarbonizacji. Proponujemy cztery rozwiązania, które ułatwią dostosowanie zatrudnienia w górnictwie do popytu na węgiel oraz zmniejszą niedopasowania na rynku pracy w procesie transformacji:

  • całkowite ograniczenie zatrudniania nowych pracowników,
  • relokację do innych kopalń,
  • rekwalifikację,
  • monitoring kluczowych stanowisk i kompetencji, służący przejściom między stanowiskami wewnątrz zakładów.
Kluczowe fakty
  1. Różnica między popytem a podażą pracy w górnictwie będzie największa w obecnej dekadzie.
  2. Naturalne przejścia na emeryturę w górnictwie nie wystarczą do wdrożenia ambitnych planów dekarbonizacji.
  3. Liczba pracowników górnictwa węgla kamiennego wymagających relokacji, rekwalifikacji lub wcześniejszego odejścia na emeryturę wyniesie od 14 do 36 tys. osób w perspektywie 2030 roku, w zależności od tempa dekarbonizacji.
słowa kluczowe: węgiel kamienny, zatrudnienie, transformacja energetyczna
kody JEL: 
rok wydania: 2021
język: polski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: IBS Research Report 01/2021
Dodatkowe informacje:

Raport stanowi efekt projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation. W opracowaniu wykorzystujemy dane Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także dane przekazane przez Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Tauron Wydobycie. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content