Głos IBS w debacie o sektorze okołogórniczym

23 maja 2023
19 maja Jan Frankowski i Joanna Mazurkiewicz wzięli udział w konferencji projektu „RCN: Coordinating Global Coal Transition Research” o przeobrażeniach terenów górniczych w Polsce.

Dyskusja na temat przeobrażeń terenów górniczych oraz zmian w sektorze okołogórniczym wynikających z zielonej transformacji trwa. Głosem w tej debacie była również konferencja zorganizowana przez Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań nad Wyzwaniami Ekologicznymi i Energetycznymi UAM i Uniwersytet Stanowy w Ohio.

Konferencja w Koninie zgromadziła naukowców różnych dziedzin nauk społecznych, badających regiony węglowe i zagadnienia związne z okołogórniczym sektorem w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych z Konina. Była to doskonała okazja do dyskusji o społecznych wyzwaniach transformacji regionów węglowych także poza Unią Europejską.

Elektrownia w Koninie i działalności zależne od niej to przykład problemów związanych z sektorem okołogórniczym
Elektrownia w Koninie

Podczas wydarzenia w Muzeum Okręgowym w Koninie zaprezentowaliśmy również wyniki badań dotyczących skali i struktury miejsc pracy w sektorze okołogórniczym. Przedstawiane badania zrealizowaliśmy przy wsparciu Banku Światowego i dalej rozwijaliśmy w toku prac nad projektem TIPPING+. Wyniki prezentowanych badań ukazały się w maju w ogólnodostępnym artykule na łamach czasopisma Resources Policy.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content