IBS utorował drogę stypendiom naukowym dla badaczy pozostających w Ukrainie.

Ukraina Tipping
W ramach projektu H2020 „TIPPING+” nawiązaliśmy współpracę z dwójką badaczy z Ukrainy. To inicjatywa IBS, w ramach której zaproponowaliśmy pozostałym partnerom konsorcjum ufundowanie stypendiów naukowcom z Ukrainy.

Olha Lukash i Vasyl Namoniuk będą realizować autorskie projekty dotyczące sprawiedliwej transformacji regionów węglowych w Ukrainie do połowy 2023 r.  Olha na co dzień pracuje na Sumskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju. Vasyl jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Kijowie i specjalizuje się w tematyce sprawiedliwej transformacji.

Olha Lukash Photo

Olha Lukash

Olha ma doktorat z ekonomii (ze specjalizacją w ekonomii środowiska). Na co dzień jest profesorką na Sumskim Państwowym Uniwersytecie. Ma dwudziestoletnie doświadczenie badawcze i edukacyjne z zakresu ekonomii środowiska, ekonomii i biznesu oraz przedsiębiorczości.

Jej badania koncentrują się na ekonomii środowiska, globalnym zrównoważonym rozwoju, zanieczyszczeniach transgranicznych i współpracy transgranicznej. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tych dziedzin.

W wolnym czasie lubi rysować, pływać i podróżować. Jest fanką minigolfa.

 

 

Vasyl Namoniuk_cover photo2Vasyl Namoniuk

Vasyl Namoniuk jest profesorem ekonomii na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. W latach 2009-2011 Wasyl był prodziekanem ds. nauki na Narodowym Uniwersytecie Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy. Był zaangażowany w komercyjne i naukowe projekty dotyczące międzynarodowego rozwoju i handlu, dekarbonizacji i sprawiedliwej transformacji ukraińskich regionów węglowych oraz komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Chinach, Niemczech, Węgrzech, Litwie, Polsce, Portugalii, Turcji i USA.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwoju międzynarodowym, zrównoważonych finansach i innowacjach finansowych. Vasyl jest autorem i współautorem blisko 60 publikacji naukowych.

 

Dzięki współpracy z IBS w ramach projektu TIPPING+, Olha i Vasyl zyskali finansowanie własnych projektów naukowych, które zrealizują w Ukrainie. Projekty te będą dotyczyły głównego tematu badań w ramach TIPPING,+ czyli społeczno-ekonomicznych zmian zachodzących w regionach węglowych. Badania zostaną zrealizowane zgodne z metodologią wypracowaną w ciągu dwóch lat od uruchomienia TIPPING+.

 

Mamy nadzieję, że ufundowane stypendium ułatwi Oldze i Vasylowi kontynuację pracy naukowej pomimo inwazji Rosji na Ukrainę i, że ich badania pomogą Ukrainie rozwijać się i ograniczać zależność od surowców kopalnych w przyszłości.

Projekt związany z tą wiadomością:

TIPPING+

wszystkie wiadomości