IBS partnerem w nowym projekcie TIPPING+

1 maja 2020
Rozpoczynamy kolejny projekt w programie Horyzont 2020. Realizując TIPPING+ będziemy badać wpływ transformacji energetycznej na rynek pracy i nierówności społeczno-ekonomiczne, a także analizować punkty krytyczne w narastaniu populizmu.

Polityka projektowana na poziomie międzynarodowym i narodowym nie zawsze dostrzega wyzwania związane z neutralnością klimatyczną na szczeblu lokalnym. Dotyczy to szczególnie tych regionów, które są bardziej zależne od węgla, czyli tzw. CCIR (Coal and Carbon Intensive Regions). Bez dogłębnego zrozumienia ich społecznej, kulturowej i politycznej specyfiki przeprowadzenie sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej może okazać się trudniejsze albo nawet skazane na porażkę.
Odpowiadając na te wyzwania, wraz z 18 instytucjami z całego świata, rozpoczynamy realizację projektu TIPPING+,który otrzymał dofinansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest identyfikacja kluczowych procesów i wydarzeń prowadzących do transformacji energetycznej w regionach CCI, zbadanie reakcji regionalnych systemów społeczno-ekonomicznych na tę transformację oraz ocena wpływu tych zmian na wzrost populizmu i nastawień antydemokratycznych. TIPPING+ to projekt interdyscyplinarny, łączący doświadczenie i wiedzę geografów, antropologów, psychologów społecznych, ekonomistów, politologów i socjologów.
Projekt TIPPING+ będzie realizowany w konsorcjum 18 instytucji międzynarodowych do maja 2023 r. Koordynatorem projektu jest Global Climate Forum.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content