Warsztat projektowy TIPPING+ w Paryżu

20 grudnia 2022
Joanna Mazurkiewicz, Jan Frankowski, Jakub Sokołowski oraz Baiba Witajewska-Baltvilka wzięli udział w warsztacie projektowym TIPPING+, który odbył się 1 i 2 grudnia 2022r. w Paryżu.

25 osób zaangażowanych w projekt TIPPING+ podjęło wyzwanie wypracowania koncepcji dotyczącej społeczno-ekologicznych punktów zwrotnych – na podstawie połączenia prac w ramach studiów przypadku i pakietów roboczych. Podczas warsztatu omówiliśmy także dalsze prace nad publikacjami naukowymi projektu. Spotkanie zorganizowali Diana Mangalagiu oraz Antoine Mandela.

W projekcie TIPPING+ wykorzystujemy koncepcję punktów zwrotnych w badaniu kierunków rozwoju regionów węglowych. Analizujemy czynniki geograficzne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne, które kształtują narrację wokół rozwoju regionalnego, a także weryfikujemy wnioski w badaniach jakościowych.

Zespół IBS realizuje studium przypadku Górnego Śląska. Wnioski z badań IBS znalazły się w kluczowych dokumentach polityki rozwoju, uchwalonych w tym roku: Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego 2030 oraz Umowie Partnerstwa 2021-2027.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content