Zmiany rynku pracy na Śląsku w procesie dekarbonizacji. Jak wesprzeć tych, których one dotyczą?

17 października 2023
Film podsumowuje studium przypadku Górnego Śląska, które realizowaliśmy w Instytucie Badań Strukturalnych w ramach projektu TIPPING+ (Horyzont 2020) i prezentuje nasze główne rekomendacje.

Badanie rynku pracy na Śląsku trwało blisko cztery lata. Wraz z jego wynikami dostarczyliśmy wiedzę o przekształceniach rynku pracy wywołanych dekarbonizacją w największym regionie węglowym Europy. Wnioski i rekomendacje prezentowaliśmy na warsztatach i konferencjach na Śląsku, w innych regionach węglowych oraz zagranicą. Nasz dorobek w tym zakresie wykorzystano w regionalnych dokumentach strategicznych, a także raportach Banku Światowego. Dzięki naszej aktywności badawczej zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Celem projektu TIPPING+ było stworzenie transdyscyplinarnych ram analizy różnych trajektorii rozwoju regionów węglowych i wysokoemisyjnych.

zmiany na rynku pracy na Śląsku

Pod tym linkiem można zobaczyć również inne filmy prezentujące niektóre studia przypadków realizowane w projekcie TIPPING+ między innymi

  • Megalopolis w Grecji,
  • Banten w Indonezji,
  • Teruel w Hiszpanii oraz
  • Sulcis we Włoszech.

autorzy:
Newsletter
Skip to content