Vasyl Namoniuk

ekonomista

Vasyl Namoniuk_cover mniejsze

Vasyl Namoniuk jest profesorem ekonomii na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. W latach 2009-2011 Wasyl był prodziekanem ds. nauki na Narodowym Uniwersytecie Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy. Był zaangażowany w komercyjne i naukowe projekty dotyczące międzynarodowego rozwoju i handlu, dekarbonizacji i sprawiedliwej transformacji ukraińskich regionów węglowych oraz komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Chinach, Niemczech, Węgrzech, Litwie, Polsce, Portugalii, Turcji i USA.

 

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwoju międzynarodowym, zrównoważonych finansach i innowacjach finansowych. Vasyl jest autorem i współautorem blisko 60 publikacji naukowych.