Konferencja końcowa projektu TIPPING+ w Brukseli

26 czerwca 2023
14-15 czerwca 2023 r. w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu TIPPING+, w której wzięli udział badacze IBS.

Celem projektu TIPPING+ było stworzenie transdyscyplinarnych ram analizy różnych trajektorii rozwoju regionów węglowych i wysokoemisyjnych. Główne pytania badawcze dotyczyły warunków, w jakich dochodzi do zwrotu w kierunkach rozwoju regionów węglowych i wejścia na ścieżkę niskoemisyjnego wzrostu. Weryfikowaliśmy skutki takich zmian, możliwości przewidywania punktów zwrotnych i projektowania interwencji pozwalających sprawnie zaadaptować się do nowego systemu społeczno-gospodarczego. W projekcie analizowaliśmy zmiany zachodzące w 20 regionach.

Konferencja połączyła główne wątki dotyczące konceptualizacji punktów zwrotnych w rozwoju regionów węglowych. Podsumowaliśmy rolę konkretnych instytucji jako aktorów zmiany w kształtowaniu procesów dekarbonizacji. Nasza praca i wyniki mają wymierne i praktyczne znaczenie dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. W konferencji wzięły udział osoby reprezentujące Komisję Europejską, firmy, organizacje pozarządowe pracujące ze społecznościami regionów węglowych, również z Polski.

IBS w ramach Tipping+

Badacze IBS aktywnie uczestniczyli w konferencji. Joanna Mazurkiewicz wystąpiła w panelu dyskusyjnym dotyczącym regionalnych strategii dekarbonizacji, Jakub Sokołowski moderował dyskusję, a Jan Frankowski prezentował poster. Głos podczas wydarzenia zabrała również Olha Lukash (Sumski Uniwersytet Państwowy) i Vasyl Namoniuk (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie). Badacze dzięki solidarnemu działaniu konsorcjum projektowemu i zatrudnieniu w Instytucie Badań Strukturalnych kontynuowali w ostatnim roku pracę naukową z terenu Ukrainy.

Osiągnięcia zespołu IBS w projekcie TIPPING+ podsumowuje poster. Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu programu Horyzont 2020, jak również komplementarnym projektom, dostarczyliśmy wiedzy o przekształceniach rynku pracy wywołanych dekarbonizacją w największym regionie węglowym Europy. Ukazały się już dwa artykuły naukowe. Dodatkowe opracowania czekają na publikację do końca bieżącego roku. Wyniki prezentowaliśmy na kilku konferencjach międzynarodowych i krajowych. Nasze wnioski wykorzystano w regionalnych dokumentach strategicznych, a także raportach Banku Światowego. W dowód naszej aktywności badawczej zostaliśmy w maju zaproszeni przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Wyniki badań IBS w projekcie Tipping+

Trzyletni projekt był również okazją, by nawiązać kontakty naukowe z instytucjami zajmującymi się społecznymi aspektami transformacji energetycznej. Do końca października będziemy jeszcze przygotowywać wspólne prace, konsumujące wyniki projektu i prezentować wnioski na konferencjach naukowych i warsztatach.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content