Konferencja „Energy Transition in the times of crisis”

26 września 2023
Jan Frankowski wziął udział w konferencji pt. „Energy Transition in Times of Crisis”, która odbyła się w dniach 21-22 września na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie.

Konferencja organizowana przez Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi i Europy Środkowo-Wschodniej stanowiła kameralne wydarzenie, na którym bez prezentacji PowerPoint dyskutowano o pomysłach na artykuły dotyczące transformacji energetycznej.

Każdy z dwóch dni konferencji inaugurował keynote speaker: w pierwszym dniu była to prof. Jessica Jewell z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, na temat wykonalności dekarbonizacji w świetle postawionych celów klimatycznych i historii adaptacji niskoemisyjnych technologii w różnych krajach. Drugi dzień rozpoczął wykładem prof. Per Högselius z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie (KTH) o relacji handlu surowcami między krajami zachodnimi a Rosją z perspektywy procesów długiego trwania.

Konferencja „Energy Transition in the times of crisis”
Konferencja „Energy Transition in the times of crisis”

W trakcie konferencji uczestnicy bardzo duży nacisk położyli na temat polityk dotyczących energii atomowej w Europie, a także odejścia od paliw kopalnych – węgla, gazu i torfu w kontekście wdrażania ETS-2 i związanych z tym wyzwań społeczno-kulturowych dla lokalnych społeczności. Nie zabrakło również polemiki między krytycznymi głosami, podkreślającymi niesprawiedliwości bezrefleksyjnej adaptacji danych technologii a stanowiskami wskazującymi konieczność podjęcia szybkich i trudnych decyzji, kierowanych przede wszystkim bezpieczeństwem i geopolityką.

Podczas konferencji Jan Frankowski zrekonstruował proces odchodzenia od węgla w gospodarstwach domowych Polsce i nieprzewidziane konsekwencje tego procesu.

W konferencji uczestniczyli badacze i badaczki ze Szwecji, Finlandii, Litwy, Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Lokalizacja konferencji w Södertörn umożliwiła również podróż do miejsca docelowego drogą morską.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content