Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce

27 marca 2023
abstrakt:

Kobiety, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, są grupą społeczną silnie narażoną na ryzyko ubóstwa energetycznego. Jest to związane z osiąganiem niskich dochodów wynikających z luki płacowej i emerytalnej. Dodatkowo, wyższe ryzyko ubóstwa energetycznego jest warunkowane zwiększonymi potrzebami energetycznymi i rolami przypisywanymi kobietom w gospodarstwach domowych (np. opieką nad dziećmi i starszymi osobami). Ograniczanie ubóstwa energetycznego powinno obejmować działania wspierające poprawę warunków mieszkaniowych:
(1) prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych dla osób o niskich dochodach,
(2) wsparcie samorządów w budowaniu i modernizacji mieszkań komunalnych oraz rozwoju alternatywnych form mieszkaniowych dla osób w kryzysie ubóstwa.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, warunki mieszkaniowe, nierówności społeczne
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: polski
seria wydawnicza: IBS Research Report
numer publikacji: 01/2023
Dodatkowe informacje:

Raport został zrealizowany ze środków European Climate Foundation. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Skip to content