Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Europie Środkowej i Wschodniej

Czas realizacji: 12.2021 - 09.2023

Celem projektu jest wsparcie realizacji założeń transformacji energetycznej, z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału kosztów i korzyści tego procesu oraz ochrony najsłabszych grup społecznych.

W projekcie  zbadamy wpływ rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla w UE na grupy, które są szczególnie wrażliwe na wzrost cen energii. Skoncentrujemy się na czterech państwach członkowskich UE (Bułgaria, Węgry, Polska i Rumunia) – z wyższym niż średnia UE poziomem zależności od paliw kopalnych i wyższym niż średnia UE poziomem ubóstwa energetycznego.  Będziemy przy tym szeroko czerpać z doświadczeń niemieckiej Energiewende (czyli przejścia Niemiec na niskoemisyjne, przyjazne dla środowiska, dostawy energii).

Ponadto opracujemy i wykorzystamy ilościową ocenę wpływu kosztów emisji dwutlenku węgla za pomocą dynamicznego modelu równowagi ogólnej, w połączeniu z mikro-symulacją opartą na danych z badań budżetów gospodarstw domowych.  Przeanalizujemy kilka sposobów i kanałów redystrybucji  – m.in. ceny, zachowanie konsumentów oraz wpływ na rynek pracy. Następnie przygotujemy wnioski dla polityki publicznej dotyczące sposobów łagodzenia negatywnych skutków opodatkowania emisji dwutlenku węgla, w tym pomysły na redystrybucję dodatkowych dochodów podatkowych.

Planujemy także przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat kluczowych ustaleń z właściwymi decydentami na szczeblu krajowym i unijnym. Nasz projekt będzie realizowany równolegle z prowadzonym przez niemiecki think tank Adelphi projektem „Facilitating socially just carbon pricing policies in CEE”.

***

Projekt sfinansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWi) w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).

ekonomista:
Jakub Sokołowski
ekonomista:
Jan Frankowski
ekonomista:
Marek Antosiewicz
ekonomista:
Joanna Mazurkiewicz
Partnerzy

Instytut Badań Strukturalnych (PL), Energy Policy Group (RO), Center for the Study of Democracy (CSD), Ideas into Energy gGmbH (DE), Habitat for Hu-manity International Hungary (HU)

Aktualności
IBS Jakub Sokołowski
IBS na Konferencji Central Eastern European Sustainable Energy Network „Responses to the energy and climate crisis”
Tematem konferencji Central Eastern European Sustainable Energy Network w Budapeszcie był kryzys energetyczny i klimatyczny oraz sposoby, w jaki miasta i regiony mogą temu kryzysowi przeciwdziałać.
CAN 2023
Jakub Sokołowski wziął udział w spotkaniu Climate Action Network (CAN) Europe
Spotkanie "Realising climate ambition and just energy transition in Central Eastern Europe" w Brukseli zorganizowane zostało w ramach inicjatywy EUKI (Europäische Klimaschutzinitiative).
Jakub Sokołowski na Forum C4E
Jakub Sokołowski z wynikami badań na forum C4E
C4E - Central & Eastern European Energy Efficiency Forum, 23-25.05.2023 trzydniowe spotkanie w tym roku odbyło się w Samorinie na Słowacji. Forum C4E jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie polityki energetycznej i ochrony środowiska.
Spotkanie w sprawie polityki klimatycznej
Organizacje społeczne o polityce klimatycznej
25 kwietnia Jan Frankowski i Jakub Sokołowski wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez EAPN Polska w Fundacji Stocznia, poświęconym wynikom panelu obywatelskiego o ubóstwie energetycznym.
Noworoczny warsztat klimatyczny, czyli IBS o transformacji energetycznej
12 stycznia 2023 r. badacze IBS zorganizowali warsztat, na którym przedstawione zostały wyniki badań dotyczących transformacji energetycznej interesariuszom polityki klimatycznej w Polsce.
Sprawiedliwa transformacja w badaniach IBS. Prezentujemy wyniki na konferencji w Katowicach
28-29 października 2022 r. Joanna Mazurkiewicz, Jakub Sokołowski i Jan Frankowski prezentowali wyniki badań IBS na w konferencji „From the Grassroots to Policy and Back: Putting Just Transition to Practice” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Konferencja podsumowująca działalność sieci COST ENGAGER w Budapeszcie
Jakub Sokołowski i Jan Frankowski wzięli udział w konferencji „Engaging with energy poverty in times of crisis” (11-13.04.2022).
Sprawiedliwa transformacja – rozpoczynamy nowy projekt międzynarodowy
W ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI) wraz z partnerami z Bułgarii, Niemiec, Rumunii i Węgier zbadamy wpływ kosztów emisji dwutlenku węgla na odbiorców szczególnie narażonych na wzrost cen energii.
Publikacje
2023-05-24 Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce
autorzy:    /   /   / 
Celem raportu jest wskazanie potencjalnych skutków polityki klimatycznej, a także mechanizmów ograniczania nierówności spowodowanych wzrostem cen energii. W raporcie prezentujemy efekty wprowadzenia opodatkowania emisji dla gospodarki i gospodarstw domowych na podstawie modelu makroekonomicznego i mikrosymulacji. Ćwiczenie to pozwala przybliżyć konsekwencje planowanej polityki klimatycznej w perspektywie najbliższej dekady. Wskazujemy, że wprowadzenie podatku węglowego obniżyłoby ...
Publicystyka
Łączy nas klimat. Dzieli polityka klimatyczna.
Pewność, że klimat się zmienia łączy Polki i Polaków. Niezależnie od dochodów, wieku czy miejsca zamieszkania. Co więcej prawie 70% jest przekonana, że zmiany klimatu będą miały w Polsce negatywne skutki. Dlaczego, wobec tego, nie możemy prowadzić ambitnej polityki klimatycznej i spać spokojnie? Ponieważ klimat nas łączy, ale polityka klimatyczna dzieli. I może być źródłem napięć społecznych.
Osoby z IBS
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content