Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Europie Środkowej i Wschodniej

Czas realizacji: grudzień 2021 - wrzesień 2023

Celem projektu jest wsparcie realizacji założeń transformacji energetycznej, z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału kosztów i korzyści tego procesu oraz ochrony najsłabszych grup społecznych.

W projekcie  zbadamy wpływ rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla w UE na grupy, które są szczególnie wrażliwe na wzrost cen energii. Skoncentrujemy się na czterech państwach członkowskich UE (Bułgaria, Węgry, Polska i Rumunia) – z wyższym niż średnia UE poziomem zależności od paliw kopalnych i wyższym niż średnia UE poziomem ubóstwa energetycznego.  Będziemy przy tym szeroko czerpać z doświadczeń niemieckiej Energiewende (czyli przejścia Niemiec na niskoemisyjne, przyjazne dla środowiska, dostawy energii).

Ponadto opracujemy i wykorzystamy ilościową ocenę wpływu kosztów emisji dwutlenku węgla za pomocą dynamicznego modelu równowagi ogólnej, w połączeniu z mikro-symulacją opartą na danych z badań budżetów gospodarstw domowych.  Przeanalizujemy kilka sposobów i kanałów redystrybucji  – m.in. ceny, zachowanie konsumentów oraz wpływ na rynek pracy. Następnie przygotujemy wnioski dla polityki publicznej dotyczące sposobów łagodzenia negatywnych skutków opodatkowania emisji dwutlenku węgla, w tym pomysły na redystrybucję dodatkowych dochodów podatkowych.

Planujemy także przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat kluczowych ustaleń z właściwymi decydentami na szczeblu krajowym i unijnym. Nasz projekt będzie realizowany równolegle z prowadzonym przez niemiecki think tank Adelphi projektem „Facilitating socially just carbon pricing policies in CEE”.

***

Projekt sfinansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWi) w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).

ekonomista:
Jakub Sokołowski
ekonomista:
Jan Frankowski
ekonomista:
Marek Antosiewicz
ekonomista:
Joanna Mazurkiewicz
Partnerzy

Instytut Badań Strukturalnych (PL), Energy Policy Group (RO), Center for the Study of Democracy (CSD), Ideas into Energy gGmbH (DE), Habitat for Hu-manity International Hungary (HU)

Aktualności
Noworoczny warsztat klimatyczny, czyli IBS o transformacji energetycznej
12 stycznia 2023 r. badacze IBS zorganizowali warsztat, na którym przedstawione zostały wyniki badań dotyczących transformacji energetycznej interesariuszom polityki klimatycznej w Polsce.
Sprawiedliwa transformacja w badaniach IBS. Prezentujemy wyniki na konferencji w Katowicach
28-29 października 2022 r. Joanna Mazurkiewicz, Jakub Sokołowski i Jan Frankowski prezentowali wyniki badań IBS na w konferencji „From the Grassroots to Policy and Back: Putting Just Transition to Practice” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Konferencja podsumowująca działalność sieci COST ENGAGER w Budapeszcie
Jakub Sokołowski i Jan Frankowski wzięli udział w konferencji „Engaging with energy poverty in times of crisis” (11-13.04.2022).
Sprawiedliwa transformacja – rozpoczynamy nowy projekt międzynarodowy
W ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI) wraz z partnerami z Bułgarii, Niemiec, Rumunii i Węgier zbadamy wpływ kosztów emisji dwutlenku węgla na odbiorców szczególnie narażonych na wzrost cen energii.
Osoby z IBS
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content