00002

Celem projektu jest wsparcie realizacji założeń transformacji energetycznej, z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału kosztów i korzyści tego procesu oraz ochrony najsłabszych grup społecznych.

W projekcie  zbadamy wpływ rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla w UE na grupy, które są szczególnie wrażliwe na wzrost cen energii. Skoncentrujemy się na czterech państwach członkowskich UE (Bułgaria, Węgry, Polska i Rumunia) – z wyższym niż średnia UE poziomem zależności od paliw kopalnych i wyższym niż średnia UE poziomem ubóstwa energetycznego.  Będziemy przy tym szeroko czerpać z doświadczeń niemieckiej Energiewende (czyli przejścia Niemiec na niskoemisyjne, przyjazne dla środowiska, dostawy energii).

 

Ponadto opracujemy i wykorzystamy ilościową ocenę wpływu kosztów emisji dwutlenku węgla za pomocą dynamicznego modelu równowagi ogólnej, w połączeniu z mikro-symulacją opartą na danych z badań budżetów gospodarstw domowych.  Przeanalizujemy kilka sposobów i kanałów redystrybucji  - m.in. ceny, zachowanie konsumentów oraz wpływ na rynek pracy. Następnie przygotujemy wnioski dla polityki publicznej dotyczące sposobów łagodzenia negatywnych skutków opodatkowania emisji dwutlenku węgla, w tym pomysły na redystrybucję dodatkowych dochodów podatkowych.

Planujemy także przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat kluczowych ustaleń z właściwymi decydentami na szczeblu krajowym i unijnym. Nasz projekt będzie realizowany równolegle z prowadzonym przez niemiecki think tank Adelphi projektem „Facilitating socially just carbon pricing policies in CEE”.

 

***

Projekt sfinansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na zlecenie niemieckiego Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU) w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).

logo EUKI -BMU

ekonomista: Jakub Sokołowski

ekonomista: Jan Frankowski

ekonomista: Marek Antosiewicz

ekonomista: Joanna Mazurkiewicz

osoby z IBS

partnerzy