Konferencja podsumowująca działalność sieci COST ENGAGER w Budapeszcie

19 kwietnia 2022
Jakub Sokołowski i Jan Frankowski wzięli udział w konferencji „Engaging with energy poverty in times of crisis” (11-13.04.2022).

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie i podsumowała pięć lat działalności sieci naukowej COST ENGAGER (European Energy Poverty: The Co-Creation and Knowledge Innovation Agenda – ENGAGER).
Naukowcy IBS zaprezentowali wyniki badań dwóch IBS Policy Papers, poświęconych ubóstwu energetycznemu i efektom dystrybucyjnym redukcji podatków na energię w Polsce.
Wzięli również aktywny udział w dyskusji o dalszych kierunkach badań nad ubóstwem energetycznym oraz możliwościach kontynuacji współpracy w ramach sieci.

Celem sieci COST ENGAGER jest rozwój i wzmocnienie międzynarodowej społeczności naukowców i praktyków zajmujących się zwalczaniem ubóstwa energetycznego. Do tej pory sieć zgromadziła ponad 200 osób badających i zwalczających ubóstwo energetyczne w ponad 40 państwach świata. Instytut Badań Strukturalnych reprezentuje Polskę w sieci, będąc w Komitecie Zarządzającym inicjatywy. W ramach współpracy w sieci COST naukowcy IBS uczestniczyli w pracach grup roboczych, prezentując wyniki badań i rozwiązania dla polityk publicznych w Polsce oraz przygotowując artykuły naukowe z innymi ośrodkami zajmującymi się ubóstwem

Publikacje zrealizowane w ramach współpracy z badaczami zrzeszonymi w COST:

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content