Celem projektu jest oszacowanie zależności  pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem. Wykorzystamy do tego badanie terenowe w Tychach i Rudzie Śląskiej. Nasz projekt jako jeden z pierwszych w Polsce połączy dane na temat zdrowia oraz wykorzystania energii w gospodarstwach domowych.

Ubóstwo energetyczne może wiązać się  z występowaniem problemów ze zdrowiem, w szczególności chorób płuc, co zostało wykazane w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ogólne wnioski z analiz w tych krajach chcemy szczegółowo zweryfikować w badaniu terenowym w Polsce. W tym celu opracowaliśmy innowacyjne narzędzie badawcze, które pozwoli oszacować relację pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem z uwzględnieniem:

  • charakterystyki demograficznej gospodarstwa domowego,
  • wskaźników opisujących stan zdrowia oraz dostęp do usług medycznych,
  • źródeł ciepła i efektywności energetycznej budynku,
  • sytuacji materialnej, w tym dochodów i wydatków na energię i usługi medyczne.

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

osoby z IBS