Ubóstwo energetyczne a zdrowie

Czas realizacji: 10.2019-10.2020

Celem projektu jest oszacowanie zależności  pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem. Wykorzystamy do tego badanie terenowe w Tychach i Rudzie Śląskiej. Nasz projekt jako jeden z pierwszych w Polsce połączy dane na temat zdrowia oraz wykorzystania energii w gospodarstwach domowych. Ubóstwo energetyczne może wiązać się  z występowaniem problemów ze zdrowiem, w szczególności chorób płuc, co zostało wykazane w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ogólne wnioski z analiz w tych krajach chcemy szczegółowo zweryfikować w badaniu terenowym w Polsce. W tym celu opracowaliśmy innowacyjne narzędzie badawcze, które pozwoli oszacować relację pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem z uwzględnieniem:

  • charakterystyki demograficznej gospodarstwa domowego,
  • wskaźników opisujących stan zdrowia oraz dostęp do usług medycznych,
  • źródeł ciepła i efektywności energetycznej budynku,
  • sytuacji materialnej, w tym dochodów i wydatków na energię i usługi medyczne.

***

Projekt realizujemy z grantu European Climate Foundation.

Aktualności
Konferencja podsumowująca działalność sieci COST ENGAGER w Budapeszcie
Jakub Sokołowski i Jan Frankowski wzięli udział w konferencji „Engaging with energy poverty in times of crisis” (11-13.04.2022).
Publikacje
2021-01-12 Jak poprawić jakość życia osób ubogich energetycznie?
autorzy:    /   / 
Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu tekstu. Badanie sfinansowane ze środków European Climate Foundation. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.
2020-12-10 Ubóstwo energetyczne, warunki mieszkaniowe i zdrowie w Polsce
autorzy:    /   /   / 
W artykule badamy, czy ubóstwo energetyczne, złe warunki mieszkaniowe i nieefektywe ogrzewanie wiążą się z ryzykiem złego stanu zdrowia. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 1735 mieszkańców Rudy Śląskiej i Tychów. Wykorzystaliśmy obiektywne i subiektywne wskaźniki ubóstwa energetycznego oraz subiektywną ocenę stanu zdrowia ankietowanych: występowania chorób układu oddechowego, układu krążenia i układu ruchu. W porównaniu z osobami mieszkającymi ...
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content