abstrakt:

W artykule badamy, czy ubóstwo energetyczne, złe warunki mieszkaniowe i nieefektywe ogrzewanie wiążą się z ryzykiem złego stanu zdrowia. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 1735 mieszkańców Rudy Śląskiej i Tychów. Wykorzystaliśmy obiektywne i subiektywne wskaźniki ubóstwa energetycznego oraz subiektywną ocenę stanu zdrowia ankietowanych: występowania chorób układu oddechowego, układu krążenia i układu ruchu. W porównaniu z osobami mieszkającymi w odpowiednich warunkach, osoby mieszkające w lokalach poniżej standardu są bardziej narażone na problemy układu ruchu i krążenia, średnio o 10,6 i 6 p. p. Pokazujemy również, że osoby ubogie energetycznie korzystające z pieca na węgiel lub drewno w mieszkaniu są narażone na większe ryzyko chorób układu oddechowego (średnio o 27,9 p. p.) niż osoby ubogie energetycznie korzystające z sieci ciepłowniczej. Występowanie ubóstwa energetycznego wyjaśnia 16% zróżnicowania prawdopodobieństwa wystąpienia chorób układu oddechowego.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, ogrzewanie, warunki mieszkaniowe, zdrowie, zanieczyszczenie

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 10/2020

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Badanie zostało wsparte finansowo przez Europejską Fundację Klimatyczną. Dziękujemy Karolowi Madoniowi za uwagi. Obowiązują zwykłe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne a zdrowie

autorzy:
Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje