Ubóstwo energetyczne, warunki mieszkaniowe i zdrowie w Polsce

10 grudnia 2020
abstrakt:

W artykule badamy, czy ubóstwo energetyczne, złe warunki mieszkaniowe i nieefektywe ogrzewanie wiążą się z ryzykiem złego stanu zdrowia. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 1735 mieszkańców Rudy Śląskiej i Tychów. Wykorzystaliśmy obiektywne i subiektywne wskaźniki ubóstwa energetycznego oraz subiektywną ocenę stanu zdrowia ankietowanych: występowania chorób układu oddechowego, układu krążenia i układu ruchu. W porównaniu z osobami mieszkającymi w odpowiednich warunkach, osoby mieszkające w lokalach poniżej standardu są bardziej narażone na problemy układu ruchu i krążenia, średnio o 10,6 i 6 p. p. Pokazujemy również, że osoby ubogie energetycznie korzystające z pieca na węgiel lub drewno w mieszkaniu są narażone na większe ryzyko chorób układu oddechowego (średnio o 27,9 p. p.) niż osoby ubogie energetycznie korzystające z sieci ciepłowniczej. Występowanie ubóstwa energetycznego wyjaśnia 16% zróżnicowania prawdopodobieństwa wystąpienia chorób układu oddechowego.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, ogrzewanie, warunki mieszkaniowe, zdrowie, zanieczyszczenie
kody JEL: 
rok wydania: 2020
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 10/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Badanie zostało wsparte finansowo przez Europejską Fundację Klimatyczną. Dziękujemy Karolowi Madoniowi za uwagi. Obowiązują zwykłe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Opublikowane w:

Housing Studies

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content