W Polsce około 10% (1,3 miliona) społeczeństwa to gospodarstwa domowe ubogie energetycznie, które nie mogą właściwie ogrzać i oświetlić mieszkania czy korzystać z urządzeń elektrycznych. Najczęstsze przyczyny ubóstwa energetycznego to niska efektywność energetyczna budynku i źródła ciepła, wysokie koszty energii i niskie dochody. Z ubóstwem energetycznym często wiążą się złe warunki mieszkaniowe i problemy zdrowotne. Jak poprawić jakość życia osób ubogich energetycznie? Autorzy nowego Policy Paper, Jakub Sokołowski i Jan Frankowski, proponują dwie interwencje publiczne, które pomogą zmniejszyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, ogrzewanie, warunki mieszkaniowe, zdrowie, zanieczyszczenie

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2021

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 01/2021

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu tekstu. Badanie sfinansowane ze środków European Climate Foundation. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne a zdrowie

autorzy:
Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje