Organizacje społeczne o polityce klimatycznej

27 kwietnia 2023
25 kwietnia Jan Frankowski i Jakub Sokołowski wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez EAPN Polska w Fundacji Stocznia, poświęconym wynikom panelu obywatelskiego o ubóstwie energetycznym.

Spotkanie zgromadziło organizacje społeczne, praktycznie działające w obszarze polityki socjalnej. Efektem spotkania był postulat dotyczący monitoringu krajowych dokumentów polityki klimatycznej i energetycznej pod kątem uwzględnienia w nich aspektów społecznych, a także dalsza współpraca podczas konsultacji społecznych.

Przez ostatni rok Jakub Sokołowski, Jan Frankowski i Joanna Mazurkiewicz wspierali Fundację Stocznia w organizacji Narady obywatelskiej o kosztach energii.

Współtworzyliśmy podręcznikubóstwie energetycznym. Wspólnie z Habitat for Humanity Poland i Stowarzyszeniem Wiosna zorganizowaliśmy panel dotyczący niskich dochodów dla uczestników panelu obywatelskiego. Prezentowaliśmy i komentowaliśmy wyniki panelu w mediach i w samorządach.

Prezentacja w Sejmie wyników badań IBS na temat polityki klimatycznej

16 lutego 2023 r. pokazaliśmy wyniki naszych badań dotyczących skutków prowadzenia polityki klimatycznej w Sejmie na Parlamentarnym Zespole ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu oraz połączonych komisjach senackich.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content