Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce

24 maja 2023
abstrakt:

Celem raportu jest wskazanie potencjalnych skutków polityki klimatycznej, a także mechanizmów ograniczania nierówności spowodowanych wzrostem cen energii. W raporcie prezentujemy efekty wprowadzenia opodatkowania emisji dla gospodarki i gospodarstw domowych na podstawie modelu makroekonomicznego i mikrosymulacji. Ćwiczenie to pozwala przybliżyć konsekwencje planowanej polityki klimatycznej w perspektywie najbliższej dekady. Wskazujemy, że wprowadzenie podatku węglowego obniżyłoby wzrost w sektorze usług i zatrudnienie w przemyśle, zaś gospodarstwa domowe średnio traciłyby ok. 2% dochodu w porównaniu do scenariusza bez podatku, przy proporcjonalnie wyższej stracie mniej zamożnych gospodarstw. Aby przeciwdziałać nierównościom, które może wprowadzić opodatkowanie emisji proponujemy wskazać redystrybucję polegającą na transferach do najuboższych gospodarstw, z zachętami do podejmowania inwestycji proklimatycznych. Pozwoli to zarówno wspierać cele polityki klimatycznej i ograniczać ryzyko zwiększania nierówności społecznych.

słowa kluczowe: opodatkowanie emisji, efekty dystrybucyjne, podatek węglowy, Społeczny Fundusz Klimatyczny
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Research Report
numer publikacji: 02/2023
Dodatkowe informacje:

Raport sfinansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWi) w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).W opracowaniu wykorzystujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Instytucja ta nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Skip to content