Jak walczyć z ubóstwem energetycznym – Narada obywatelska o kosztach energii.

30 października 2022
Kolejna z produkcji video Fundacji Stocznia upowszechniających wiedzę na temat ubóstwa energetycznego i sposobów walki z tym narastającym problemem społecznym. Wynik i wnioski z badań IBS prezentuje dr Jakub Sokołowski.

Fundacja Stocznia w 2022 roku zrealizowała projekt Narada obywatelska o kosztach energiiBył to ogólnopolski proces, który miał na celu wspólny namysł nad problemem ubóstwa energetycznego w naszym kraju. W kolejnym kroku Narada starała się wypracować najlepsze i społecznie legitymizowane propozycje jego rozwiązania przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. W ramach procesu zorganizowano: narady lokalne i pierwszy w kraju Ogólnopolski panel obywatelski. Inicjatywa zrealizowana została przy udziale szerokiego grona partnerów i ekspertów z różnych dziedzin. Swój wkład w prace i wyniki Narady mieli też badacze IBS – dr Jakub Sokołowski, który wystąpił w filmach upowszechniających wiedzę na ten temat.

Materiał zrealizowany przez Fundację Stocznia w ramach projektu Narada Obywatelska o kosztach energii.

obywatelska

Badacze IBS wraz z przedstawicielami innych środowisk zaangażowanych w rozwiązanie problemu wzięli udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i konferencjach. Z wystąpieniami ekspertów oraz materiałami z Narady Obywatelskiej można zapoznać się zaglądając na poniższe strony:

Ubóstwo energetyczne a także kwestie związane ze transformacją oraz kryzysem energetycznym to jeden z wiodących problemów, jakimi zajmują się badacze Instytutu Badań Strukturalnych w ramach licznych projektów badawczych takich jak:

autorzy IBS:
autorzy:
Newsletter
Skip to content