Ogólnoeuropejskie sympozjum dotyczące ubóstwa energetycznego

29 września 2016
20 września 2016 roku w Manchesterze odbyło się ogólnoeuropejskie sympozjum pt. “Advances in fuel poverty research and practice”.

Ponad 40 młodych naukowców z Europy dyskutowało na temat ubóstwa energetycznego w różnych krajach europejskich. Przedstawiono wyniki ponad 20 badań ubóstwa energetycznego m.in. z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej, architektonicznej.

Profesor Stefan Bouzarovski (Uniwersytet w Manchesterze) podsumowywał zmiany w badaniach nad ubóstwem energetycznym, wrażliwością energetyczną oraz sprawiedliwością w tych obszarach. Przedstawił zmiany koncepcji, metodologii, rozprzestrzeniania zainteresowania tematem w różnych krajach europejskich. Stefan Bouzarovski zaproponował również tematy warte przeanalizowania w najbliższej przyszłości, m.in.:

  • w jaki sposób ubóstwo energetyczne może wejść do agendy politycznej;
  • w jaki sposób połączyć debatę o ubóstwie energetycznym i sprawiedliwości.

Benjamin K. Sovacool (Uniwersytet w Edynburgu) przedstawił natomiast powody, dla których badania społeczne powinny podejmować tematykę związaną z energią. Zaprezentował również wyniki swoich analiz przeprowadzonych na artykułach naukowych dotyczących energii. Według profesora w ciągu ostatnich 15 lat w badaniach nad energią dwunastu tematom poświęcono zbyt mało uwagi, m.in.: zachowaniom konsumentów energii, zróżnicowaniu geograficznemu problemów związanych z rynkiem energii i politykom społecznym mającym rozwiązywać te problemy.

Wśród młodych naukowców prezentujących swoje badania znaleźli się m.in.: Sergio Tirado-Herrero (RMIT Europe, University of Manchester), David Deller (University of East Anglia), Nikolas Katsoulakos (National Technical University of Athens), Hyerim Yoon (Autonomous University of Barcelona), Sylvia Mandl (Vienna University of Economics and Bussiness). Agata Miazga i Katarzyna Sałach, reprezentujące Instytut Badań Strukturalnych, przedstawiły badania dotyczące zróżnicowania zjawiska ubóstwa energetycznego pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi oraz regionami Polski. Sympozjum zakończyło się warsztatami, w trakcie których uczestnicy dyskutowali o kierunkach dalszych badań nad zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Prezentację IBS załączamy poniżej. Pozostałe dostępne są na stronie: link.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content