Pomiar ubóstwa energetycznego na podstawie danych BBGD – metodologia i zastosowanie

30 stycznia 2018
abstrakt:

W niniejszym raporcie przedstawiamy sposób statystycznej identyfikacji gospodarstw domowych ubogich energetycznie według wskaźnika Wysokie Koszty – Niskie Dochody (WK-ND, ang. Low Income High Costs). Prezentujemy koncepcję pomiaru ubóstwa energetycznego, a następnie krok po kroku opisujemy implementację wskaźnika WK-ND przy użyciu danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych dla lat 2012-2016. Szacujemy, że w 2016 roku ubóstwo energetyczne dotyczyło 4,6 miliona osób, czyli 12,2% populacji Polski. Stopa ubóstwa energetycznego obniżyła się w latach 2012-2016 o 2,2 pkt. proc., głównie ze względu na rosnące dochody ludności. Połowa osób ubogich energetycznie była równocześnie uboga dochodowo w ujęciu relatywnym. Większość ubogich energetycznie mieszkała na wsiach i w małych miastach, zwykle w domach jednorodzinnych, i korzystała z kotła lub pieca na paliwa stałe jako podstawowego źródła ciepła.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, wskaźnik WK-ND, LIHC, BBGD
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: polski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 01/2018
Dodatkowe informacje:

Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation. Opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych 2012-2016” oraz „Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych 2015”. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu została opublikowana w styczniu 2018 r. Poprawiona wersja pochodzi z lutego 2018 r. (poprawka: wykres 7). ***Niniejsza publikacja prezentuje metodologię mierzenia ubóstwa energetycznego rozwijaną w IBS od 2015 roku. Jest ona owocem pracy nie tylko autorów, ale także innych pracowników IBS, w szczególności Agaty Miazgi (Miazga i Owczarek, 2015) i Macieja Lisa (Lis et al., 2016). Opracowana w IBS koncepcja pomiaru była udoskonalana z czasem – aktualna metodologia wywodzi się z metodologii stosowanych we wcześniejszych publikacjach, ale wprowadza pewne zmiany w odpowiedzi na uwagi czytelników i słuchaczy seminariów. Autorzy pragną podziękować także pozostałym członkom zespołu IBS ds. ubóstwa energetycznego: Konstancji Ziółkowskiej, Aleksandrowi Szporowi i Janowi Rutkowskiemu.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content